ELÜGY-Tájékoztató

A Pásztó Városi Önkormányzat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet* ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.


Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK


Pásztói Gondozási Központ
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Család- és Gyermekjóléti Központ
óvodia és iskolai szociális segítő munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtási határideje: 2019. április 23.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosításra


1. Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat
3060 Pásztó, Kölcsey. u. 35.
A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 90/2019. (III.28.)
2. A pályázat jellege: nyilvános pályázat
3. A pályázat tárgya: A Pásztó, Hajós Alfréd u. 1. szám alatti, 356 hrsz.-ú, sporttelep megnevezésű ingatlanon álló büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása 3 éves határozott időtartamra, amely a képviselő-testület külön döntésével meghosszabbítható további 2 évre.

A bérbeadásra meghirdetett ingatlan 356 hrsz.-ú, a természetben Pásztó, Hajós Alfréd u. 1. szám alatti, 22.814 m2 földterületen lévő, 701 m2 hasznos alapterületű épületben lévő büfé helyiség.
A terület közművesítettsége: teljesen közművesített a közüzemi órákkal felszerelt.
Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan megtekintett állapotban kerül bérbeadásra/hasznosításra, ezért a bérbeadásra, illetve hasznosításra történő átvételt követően az ingatlan műszaki állapotával, illetve a közmű-vezetékek elhelyezkedésével kapcsolatban követelés nem támasztható.

A pályázatot 2019. április 30-ig (kedd) lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Büfé bérlet" jelige feltüntetésével cégszerűen aláírva kérjük benyújtani.

- A részletes Pályázati felhívás letöltése
Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A § alapján pályázatot hirdet

Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde
konyhai kisegítő munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.

óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 27.

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!


Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Lakossági tájékoztatás

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. április 09-től a Margit utcai parkolót megnyitjuk.
A Gárdonyi Géza utcánál megállni tilos táblák kerültek kihelyezésre.
Kérjük fokozottabban figyeljenek a közlekedési szabályok betartására!

Köszönjük a Tisztelt Lakosság megértését és türelmét!

Pásztó Városi Önkormányzat

HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök jelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) az ülnökjelölés és választás szabályairól, melynek alapján:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel, választójoggal rendelkező magyar állampolgárok
- a helyi önkormányzatok képviselő-testületei - és az egyesületek - kivéve a pártokat-jelölik a bíróságok ülnökeit.

A jelölés szólhat:
- a Pásztói Járásbíróságra,
- a Balassagyarmati Törvényszékre,
- a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.

Tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Farkas Attila Polgármester Úr fogadónapja 2019. április 3-án elmarad.

A fogadónap 2019. április 08-án, hétfőn lesz megtartva.

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓK

Tisztelt Választópolgárok!

A 2019. május 26-ára kitűzött, az Európai Parlament tagjainak megválasztásával kapcsolatban az alábbiakat teszem közzé.

A Pásztói Helyi Választási Iroda címe, elérhetőségei:
3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.
Telefon: 32/460-155, Fax: 32/460-918
E-mail: jegyzo@paszto.hu
Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Sándor Balázs jegyző

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a mozgóurna, illetve átjelentkezési kérelmek vonatkozásában is tájékoztatom Önöket.
Feliratkozás a következőre: