Kövicses patak hasznosi mederrendezése - ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021


Kövicses patak hasznosi mederrendezése
ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat szeptember 30-án befejezte a "Kövicses patak hasznosi mederrendezése" című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 számú 100 % támogatottságú pályázata megvalósítását.A 2010. május 15-16-i továbbá 2010. május 31- június 1-i intenzív esőzések miatt megduzzadt Kövicses patak Hasznos településrészen nagy károkat okozott. A heves esőzés és a Hasznosi víztározó gátjának állapota miatt a Kormány 2010. június 1- 2010. június 9. között veszélyhelyzetet rendelt el. Pásztó Város Önkormányzata a károk helyreállítására vis maior támogatási kérelmet nyújtott be.
A helyreállítási munkák elvégzése azonban csak részben biztosítják a Dobó út mentén a nagy vizek biztonságos, kiöntés nélküli elvezetését, melyet a víztározó vízkivételi művének átépítése is szükségessé tett.


A további mederrendezési munkák elvégzésére az önkormányzat 100 %-os támogatottságú ÉMOP-2010-3.2.1/F jelű helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója című pályázati kiírásra a Polgármesteri Hivatal Főmérnöksége elkészítette a Kövicses patak Dobó úti szakaszának mederrendezésére vonatkozó pályázatot, és 2011. március 31-én benyújtotta a NORDA Észak Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázathoz szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a KRF. Észak- magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt, a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációt a Márkus és Társai Kft. készítette el.


A Kövicses patakon a mederrendezés Pásztó- Hasznos városrész belterületén valósul meg, ennek eredményeként területileg a Pásztó, Dobó utca 11-17., 19-35., 10-20., és 28-38. sz. ingatlanok közvetve vagy közvetlenül érintettek a fejlesztésben. A tervezett mederburkolás és nyomvonal korrekció közvetlenül a városrész szűk patakvölgyében helyezkedik el és a településrész felsorolt belterületi ingatlanjait, lakóépületeit és infrastrukturális létesítményeit védi az árvízi elöntésektől.


Beruházás elemei

Bal parton: 321 m hosszan 10 m-enként vb. bordákkal megerősített betonba rakott terméskő burkolat építése 1:1-es rézsűvel. Ezzel szerkezetileg egybeépített 70x30 cm-es vb. védfal építése. Dobó út 28-36 sz. között a védfaltól számított 3 m-es kezelősáv kialakítása. Dobó út 38 számú ingatlan mögött a meder nyomvonalának korrekciója 69 m hosszan 1:1,5-ös földrészűvel. A rézsű éltől számított 3 m-es kezelősáv kialakítása.


Jobb parton: 161,5 m hosszan 10 m-enként vb. bordákkal megerősített burkolat építése 1:1, 1:1,5 1:2-es változó rézsűvel. A Dobó út 28-38 sz. között 10 m-ként vb. bordákkal megerősített burkolat építése. Dobó út 38 sz. mögött meder nyomvonalának korrekciója 1:2,5-ös földrészűvel.


2011. április 04-én beékezett "Kövicses patak hasznosi mederrendezése" című pályázatunk az ÉMOP 3.2.1/F-10-2011-0021 azonosító számot kapta. Az előírt hiánypótlást határidőben teljesítettük. A NORDA 2011. szeptember 01-én kelt levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az összesen bruttó 99.965.000.- Ft elszámolható költségre benyújtott pályázatunkat 86.089.925.- Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatói értesítés után szerződést kötöttünk a tervezővel a kiviteli tervek elkészítésére és a beruházás lebonyolítására a Syntron Mérnöki Iroda Kft-vel.


A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok elkészítése és a patakhoz szükséges ingatlanrészek adásvétellel megszerzése után a támogatási szerződést 2011. december 23-án megkötöttük.


A mederrendezés tartalmazta az önkormányzat 2010-ben a Dobó úti híd alvízi oldalán út és partfal helyreállítása a Belügyminisztériumhoz benyújtott, támogatott pályázatban szereplő mederszakaszt is, ezért e támogatásról lemondtunk.


A lebonyolító közbeszerzési szakértője közreműködésével közbeszerzéssel kiválasztottuk a kivitelezőt Pusztai Gábor pásztói vállalkozót, így a május 9-én megkötött kivitelezési szerződéssel és a munkaterület átadással megkezdődött a pályázat megvalósítása. A kivitelezés befejezésének határideje 2012. szeptember 30.


A NORDA Közreműködő Szervezetnek (KSZ) évelején bejelentettük az önkormányzat és hivatala gazdálkodásának szétválasztása miatt megváltozott törzsszámot és adószámot.


Az előkészítési költségek (tervezés, megvalósíthatósági tanulmány, ingatlanvásárlás) utófinanszírozású kifizetési igénylését benyújtottuk és a kiírt hiánypótlást teljesítettük.


A vállalkozói szerződés alapján a kivitelezőt illető 25 % előleget szállítói finanszírozással megigényeltük (szállítói finanszírozásnál közvetlenül a szállítónak, kivitelezőnek utal a támogató).


A támogatási szerződésmódosítás mellékleteit az adószám változásnak és az ÁFA növekedésnek megfelelően változatlan 69 485 660 Ft elszámolható nettó összköltség mellett a projektmenedzsment kimunkálta, a még szükséges árajánlatokat bekérte. Az adószám változás miatt az építési költséget terhelő elszámolható ÁFA-t most már nem a kivitelezőnek, hanem az önkormányzatnak kell közvetlenül az adóhatóságnak megfizetni, erre ÁFA előleget igényeltünk.


Az ÁFA változás, az önkormányzat és hivatala gazdálkodásának szétválasztása miatt megváltozott adószámmal és törzsszámmal, a lebonyolítóval a szerződésmódosítást, illetve a pályázat megvalósításához még szükséges szerződéseket megkötöttük.


A pályázat támogatója közreműködő szervezete értesítése alapján a 27 %-ra változott ÁFA többletköltségre eső támogatást megigényeltük támogatási szerződésmódosítás keretében.


A változatlan nettó pályázati összeg tervezett bruttó költsége 87 338 571 Ft.
SAJTÓKÖZLEMÉNY

Pásztó Város Önkormányzata megkezdte a "Kövicses patak hasznosi mederrendezése" című, ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0021 azonosító számú 100 % támogatottságú pályázata megvalósítását.