A városban lévő emlékművek, szobrok védetté nyilvánítása

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. június 29-i ülésén 173/2011. (VI. 29.) számon
a következő határozatot hozta:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
173/2011. /VI. 29./ SZÁMÚ HATÁROZATA

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek áttekintése, védetté nyilvánítására, áthelyezésükre, felújításukra tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület a városban lévő emlékművek, szobrok, emléktáblák és keresztek védetté nyilvánításának, áthelyezésének és felújításának ügyét egy hónapra lakossági vitára bocsátja a szélesebb körű vélemény megismerés lehetőségének biztosítása érdekében.
Felelős: polgármester
Határidő: 2011. július 30-ig

2. A Képviselő-testület takarékszövetkezet előtti helyi védelem alatt lévő 1848/49-es emlékmű felújítására javaslatokat vár, melyek testületi értékelése alapján árajánlatokat kell bekérni a helyi vállalkozóktól.
Felelős: főmérnök
Határidő: 2011. szeptember 30.

3. A polgármester a Csillag téren a szovjet emlékmű alatt nyugvó katonák földi maradványainak exhumálására és méltó áttemetésére vonatkozóan tájékozódjon és tegye meg az előkészületeket az elkészült tervek szerinti emlékmű megépítésére és a régi elbontására.
Az áthelyezés engedélyezése esetén tegyen javaslatot a kivitelezésére, illetve költségfedezetének biztosítására a Képviselő-testület részére.
Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen

4. A Főmérnökség derítse ki, hogy a Cserteri várrom kinek a tulajdonában van. Amennyiben magántulajdonban van, vizsgálja meg az önkormányzati tulajdonba kerülés lehetőségét és tegyen erre vonatkozó javaslatot a Képviselő-testület felé.

A Főmérnökség a Cserteri vár környezetének védelme érdekében készítse elő a helyi jelentőségű természeti területek védelméről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét és a Képviselő-testület 2011. II. félévi üléstervébe felveszi napirendre.
Felelős: főmérnök, polgármester
Határidő: 2011. november 30.Pásztó, 2011. június 30.

Sisák Imre Dr. Tasi Borbála
      polgármester             címzetes főjegyző