T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Partnerünk!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján Pásztó Város Önkormányzatának adószáma, számlaszáma 2012. január 1.-től az alábbiak szerint változott:

Pásztó Városi Önkormányzat
Székhely:
Adószám:
Számlaszám:
3060 Pásztó Kölcsey út 35.
15735313-2-12
11741024-15450827
OTP Bank Nyrt. Pásztó
Pásztó Városi Polgármesteri Hivatal
Székhely:
Adószám:
Számlaszám:
3060 Pásztó Kölcsey út 35.
15450827-2-12
11741024-15735313
OTP Bank Nyrt. PásztóA fenti jogszabály értelmében a két szervezet önálló adószámmal rendelkező önálló jogi személy, melyek külön vagyonnal, költségvetéssel, gazdálkodással rendelkeznek.
Kérem a továbbiakban e megváltozott adatok figyelembe vételét.


Pásztó, 2012. február 15.


Tisztelettel

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző