H I R D E T M É N Y

Értesítem a lakosságot, hogy Pásztó Város Önkormányzata az ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42/B. §-a alapján Pásztó város közigazgatási területén

2012. március 20 – 2012. április 30 között
eb összeírást végez.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat/ebtartókat, hogy az összeírásra rendszeresített formanyomtat-ványon minden adatot kötelesek feltüntetni. A formanyomtatványt minden lakáshoz eljuttatjuk.

A kitöltött formanyomtatványokat az ebtulajdonosok elküldhetik levélben a Polgármesteri Hivatal Pásztó, Kölcsey u. 35 címre, vagy személyesen leadhatják a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett gyűjtőládába.

Az ebösszeírással kapcsolatosan a 32/460-155/36 mellék telefonszámon is kérhetnek felvilágosítást Makovnyik Erzsébet igazgatási ügyintézőtől.

Az összeírás gyors lebonyolításához kérem segítő közreműködésüket.

Pásztó, 2012. február 29.

Dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző