F E L H Í V Á S

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság felhívja azon adóalanyok (magánszemélyek és jogi személyek) figyelmét, akiknek helyi adó és gépjárműadó vonatkozásában jogi személyek esetén 10.000,- Ft-ot (azaz tízezer Ft-ot), magánszemélyek esetében 1.000,- Ft-ot (azaz egyezer Ft-ot) meghaladó tartozása van adóhatóságunk felé, hogy az adózás rendjéről szóló és többször módosított 2003. évi XCII. törvény 2012. január 1-jén hatályba lépett felhatalmazása értelmében az adózó neve, címe, az adótartozás összege a helyben szokásos módon közzétehető az esedékességet követő 10. nap 0 órától.

Az előbbiek alapján felhívom a hátralékosok figyelmét, hogy tartozásukat minél előbb rendezzék. Az adóhatóság 2012. április 1-ét követő időszakban élni fog a tartozások törvényi közzétételi lehetőségével.

Az adócsoport ügyintézői ügyfélfogadási időben - hétfőn és szerdán 8-16 óráig, pénteken 8-12 óráig - a földszint 4-es és 5-ös számú irodáiban rendelkezésre állnak a tartozások megfizetése érdekében. Továbbá a 06-32/460-155/#68 mellék, illetve 06-32/461-220 telefonszámokon is kérhető tájékoztatás.

Pásztó, 2012. március 01.

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző