TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0235 - Pedagógusképzések a pedagógiai kultúra népszerűsítése, pedagógusok új szerepben pályázati projekt eredményei

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája sikeresen teljesítette a TÁMOP-3.1.5 -09/A/2 – 2010-0235 "Nyitnikék" a megújulás felé, pedagógusok új szerepben Pásztó Város Óvodájában című pályázati projektet, amely nagy lendületet adott a nevelőtestület pedagógiai kultúrájának korszerűsítéséhez, az intézményi fejlesztések implementációs folyamatának támogatásához, a Helyi Nevelési Program hatékony, minőségi megvalósításához.
A kiírási feltételekhez igazodóan 2 fő óvodapedagógus képzését vállaltuk fel, akik Szarvason, a Szent István Egyetem pedagógiai főiskolai karán 2 éves tehetségfejlesztő pedagógus képzésben vettek részt, és kiváló minősítéssel szakvizsgát tettek. A megszerzett szakképzettség koherens módon illeszkedik az óvoda Helyi Nevelési Programjához, a szakmai irányultságra tekintettel a tehetséggondozó tevékenységeket szorgalmazó nevelési célok megvalósításához.

A felsőfokú szakirányú képzésen új nevelési, tanulási módszerek, eljárásmódok és korszerű technikai eszközök széleskörű megismerésére és alkalmazására nyílt lehetőség, amelyek erősítik saját szakmai kompetenciájukat, fejlesztik módszertani kultúrájukat, és egyben gyorsítják a nevelőtestület paradigmaváltását, az intenzív módszertani és szakmai fejlesztést.