KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÓ

A szemétszállítási díj és díjhátralék megfizetéséről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvénnyel kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
A közszolgáltatással érintettek a szemétszállításért díjat kötelesek fizetni.
A díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei továbbra is adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek.

A közszolgáltató által eredménytelenül felszólított díjhátralékosok tartozásait a 2012. évi CLXXXV. törvény 52.§ (3) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban NAV) adók módjára hajtja be, melynek költsége a tartozást növeli.

A közszolgáltató a díjhátralék megfizetésének esedékességét követő 45 nap elteltével értesíti NAV-t, amely kézhezvételtől számítva 8 napon belül intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtásról.

Fentiek elkerülése érdekében kérjük, hogy szíveskedjenek a szemétszállítás díját határidőben megfizetni, illetve az esetleg fennálló díjhátralékukat 2013. március 20-ig rendezni.

Pásztó, 2013. február 4.

dr. Tasi Borbála sk.
címzetes főjegyző

Robotka Róbert sk.
ügyvezető igazgató