F E L H Í V Á S

Pásztó településnevet használó szervezetek figyelmébe!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 356/2010. (XII. 15.) számú határozatával döntött annak felülvizsgálatáról, hogy a Pásztó településnevet használó szervezetek rendelkeznek-e a képviselő-testület hozzájáruló nyilatkozatával a névhasználatot illetően, valamint méltó módon szolgálják-e Pásztó város érdekeit.
A Képviselő-testület júniusi ülésén elfogadta a Pásztó településnév használatáról szóló 16/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletet:

1. A Pásztó településnév használatáról szóló rendelet hatályba lépését (2011. július 1-jét) követő 60 (naptári) napon belül (2011. augusztus 31-ig) valamennyi, a település nevét engedély nélkül használó, a rendelet 2. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó szervezet a településnév használatára vonatkozó engedély kiadása iránti kérelmet nyújtson be.

2. A Képviselő-testület engedély iránti kérelem hiányában, vagy a kérelem elutasítása esetén a Pásztó településnév használatát megtilthatja.

3. Azon szervezetek tekintetében, melyek a Pásztó településnevet engedély nélkül használják, és civil pályázatot nyújtanak be, 2012. január 1-től az engedély hiánya kizáró okként minősül a pályázat elbírálásánál.

Kérem a fenti rendelet tudomásul vételét!

Gömbiczné Kanyó Beatrix
Településrészek és civil kapcsolatok tanácsnoka