F E L H Í V Á S

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépett az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 115/2012. (VI.11.) Korm. rendelet,mely rendelkezik az ebek kötelező egyedi azonosítóval (transzponderrel, mikrochippel) - a felhívás további szövegében: mikrochippel - való megjelöléséről. A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezései szerint, az ebek mikrochippel történő megjelölését 2012. év december 31-ig el kellett végezni.

2013. január 1-jétől 4 hónaposnál idősebb eb, csak mikrochipp megjelöléssel tartható, melynek betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény kimondja, hogy a mikrochipp beültetéséért, legfeljebb 3500,- Ft-ot lehet kérni, az állat gazdájától. Ez az összeg magába foglalja a mikrochipp árát és a beültetés díját, valamint az országos eb-adatbázisba való regisztrációt is (az állat és tulajdonosának pontos adatai), melynek rendszerbe való felvezetéséről a beültetést végző állatorvos gondoskodik.

Az eb mikrochippel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos, köteles az állatnak az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése szerinti adatait, a mikrochippel megjelölt ebek adatait nyilvántartó országos elektronikus adatbázisban (továbbiakban: adatbázis) regisztrálni. A magánállatorvosoknál lévő elektronikus nyilvántartások, melyek tartalmazzák az ott ellátásban részesült ebek adatait, valamint a tartás helye szerint illetékes jegyző által, legalább háromévenként végzett eb összeírás adatai (Pásztó városban legutóbb, 2012-ben megtörtént), elektronikus formában rendelkezésre állnak.

Csak idő kérdése, mikor kerül összevetésre a két nyilvántartás, hiszen az országos elektronikus adatbázis működtetőjének kérésére - mely a mikrochippel megjelölt, ebek adatait tartja nyilván - a jegyző, továbbá a Magyar Orvosi Kamara, köteles a nyilvántartott ebekről adatot szolgáltatni.

Tehát a „türelmi idő” lassan lejár! Kérem a Tisztelt Ebtartókat, hogy az ebek mikrochippezésével kapcsolatos kötelezettségüknek mihamarabb tegyenek eleget, és keressék fel az állatorvost a kutyával történő beavatkozás érdekében !!! A magánállatorvos az eb vizsgálata, kezelése, oltása előtt köteles meggyőződni, hogy az állat ily módon jelölt-e. A négy hónaposnál idősebb mikrochippel nem jelölt ebről, a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni, a járási állat-egészségügyi hivatal felé. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet jelentős pénzbírság kiszabását teszi lehetővé.

Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000,-Ft, azaz tizenötezer forint, de mértéke az eb egyedi jelölésének (mikrochipp), vagy az egy éven belüli kötelező veszettség elleni védőoltás elmulasztása esetén, külön-külön akár 45.000,- Ft is lehet. Tehát a bírság mértéke - a jogsértés tényétől és körülményeitől függően - a jogszabályok figyelmen kívül hagyása esetén, megsokszorozódhat. A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság, adók módjára behajtandó köztartozás, mely magában foglalja az azonnali beszedési megbízás kibocsátását, a munkabérből való letiltást, végső esetben a bírság önálló bírósági végrehajtóval történő érvényesítését!

Kérem Önöket az ebtartás szabályainak szigorú és következetes betartására, az ezzel kapcsolatos jogszabályok szerinti jogkövető magatartásra, környezetük és nem utolsó sorban, kutyájuk és saját maguk érdekében.

Pásztó, 2013. március 5.

dr. Tasi Borbála
címzetes főjegyző