Pásztó városközponti rehabilitáció nyitórendezvénye

A városközpont középületei, közterületei felújítására, a városi területek rehabilitációjára a Városgazdálkodási Kft, a Magyar Katolikus Egyház, az ÉMÁSZ és a Ciszterci Rend konzorciumot hoztak létre Pásztó Város Önkormányzata vezetésével és „Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja” címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázati felhívására kétfordulós pályázatot nyújtottak be.


A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 számon regisztrált pályázatot támogatta.
Az értesítést követően, a támogatási szerződés 2010. július 21-i aláírása előtt megkezdődött a projekt megvalósítása. Ennek nyitó rendezvényét tartotta augusztus 12-én a városházán az önkormányzat, melyen a pályázat előkészítésében és megvalósításában érintettek vettek részt.

Sisák Imre polgármester megnyitóját követően az előkészítéssel, tervezéssel, lebonyolítással megbízottak tartottak tevékenységükről rövid tájékoztatót, majd megtekintették a helyszínt, a városközpontban végzett beruházási munkákat.

A rendezvényen átfogó tájékoztatást adtak a kétfordulós pályázati tevékenységről, a tanulmányokról, az első fordulót követő útvonalterv teljesítésről, melyen többek között a közbeszerzések lebonyolítását, a tervek elkészítését, a kivitelezés lebonyolítását kellett előkészíteni és teljesíteni, valamint a SOFT elemek megvalósítóit kiválasztani. A pályázat második fordulója benyújtásakor a kivitelezésre megindított feltételes közbeszerzési eljárás eredményeként, a támogatói döntés birtokában, a 2010. április 21-én megkötött kivitelezési szerződéssel kezdődött meg a kivitelezés.

Az 50-90% támogatást kapott 32 projektelem három főcsoportot alkot.
Az épületekhez tartozik a romkert műemlékei a templom, múzeum, galéria és turisztikai fogadó, a zeneiskola, a két-tannyelvű gimnázium és a városháza épületének külső felújítása, korszerűsítése és a piac bővítse.
Az utak, járdák, közterek rekonstrukciójába tartozik többek között a Fő utcai járdák és a Kossuth utca városközponti szakasza, az épületek melletti Kölcsey u. burkolat felújítása, átépítése, a Romkert, Csillag tér, Szent Imre tér megújítása. Az egyes területeken az elektromos hálózat átépítése, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás korszerűsítése is megtörténik.
A harmadik csoporthoz az ún. SOFT elemek tartoznak, mint a térfigyelő rendszer, a városi információs táblarendszer kialakítása, honlap megújítása, marketing kiadvány készítése, helytörténeti program kidolgozása és a környezettudatosság fejlesztése.

A beruházás 2011. július 1. kivitelezési, a pályázat 2011. november 30. határidővel valósul meg az előkészítési és lebonyolítási költségekkel együtt 908 323 000 Ft elszámolható költséggel, 705 866 000 Ft támogatással, melyhez Pásztó Város Önkormányzata mellet a konzorcium tagjai és fenntartóként Nógrád Megye Önkormányzata összesen 202 457 000 Ft önerőt biztosít.