Bursa Hungarica 2015. Pályázat eredményei

2014. november 7-én lezárult a 2014. évre vonatkozó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat.

A beadási határidőn belül 23 pályázat érkezett. Valamennyi pályázatot főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató pályázók („A” típusú pályázatok) adtak be.

Nem nyújtható támogatás 5 pályázó esetében, mivel náluk az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló 19/2014 (VI.27.) számú önkormányzati rendelet 3.§. /3/ bekezdésében, a szociális rászorultság kritériumaként meghatározott felső határt, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.

A fennmaradó 18 pályázó esetében az Intézményirányítási és Szociális Bizottság 140/2014./XI.26./ számú határozatában rögzített döntése értelmében

2 pályázó havonta 5.000 Ft támogatást
5 pályázó havonta 4.000 Ft támogatást
3 pályázó havonta 3.000 Ft támogatást
6 pályázó havonta 2.500 Ft támogatást
3 pályázó havonta 2.000 Ft támogatást

kap a 2014/2015. tanév második (tavaszi), illetve a 2015/2016. tanév első (őszi) félévére.
Az ösztöndíj időtartama 10 hónap.

Pásztó, 2014. december 17.

Barna Tiborné
elnök
Intézményirányítási és Szociális Bizottság