HOZZÁFÉRÉS A MOBILITÁSHOZ, HOZZÁFÉRÉS A MUNKÁHOZ

„HOZZÁFÉRÉS A MOBILITÁSHOZ, HOZZÁFÉRÉS A MUNKÁHOZ”
(ACCESS TO MOBILITY ACCESS TO EMPLOYMENT)

A Pásztói Életesély Alapítvány „HOZZÁFÉRÉS A MOBILITÁSHOZ, HOZZÁFÉRÉS A MUNKÁHOZ” CÍMŰ PROJEKTJE 16 695 euró támogatást nyert az Európai Bizottság Erasmus+ Fiatalok Lendületben programjától. A támogatásnak köszönhetően 9 országból, 33 ifjúsági vezető, szakember, politikus, önkéntes és főállású ifjúság segítő érkezik Pásztóra, hogy 2015. január 12. és 17. között megosszák egymással a nem-formális és informális nevelés terén szerzett tapasztalataikat. Jelenleg a szeminárium előkészítése folyik.

A Spanyolországból, Portugáliából, Olaszországból, Lengyelországból, Romániából, Franciaországból, Észtországból és az Egyesült Királyságból érkező résztvevők célja, hogy megvitassák az ifjúsági munkanélküliség problémáját és megosszák egymással azokat a bevált cselekvési programokat, amelyek segítségével hozzájárulnak a fiatalok elhelyezkedési esélyeit növelő készségek és képességek fejlesztéséhez.

Projektünk további célja, hogy elősegítsük az európai együttműködést az ifjúsági területeken, ráirányítsuk a közvélemény figyelmét a fiatalok szükségleteire, tudatosítsuk a politikai döntéshozókkal a fiatalokkal való párbeszéd, törődés fontosságát és tájékoztassuk a fiatalokat azokról a lehetőségekről, amelyeket a nem-formális tanulás biztosít számukra.

A projekt során a cselekedve tanulás metodikáját alkalmazzuk: látogatások, viták, kerekasztal beszélgetések, prezentációk, műhelymunkák és informális együttlétek során osztjuk meg egymással a jó és „rossz” gyakorlatokat, dolgozunk ki a jövőre vonatkozó projektterveket, együttműködéseket. A szeminárium keretén belül Pásztó, Szurdokpüspöki és Hollókő önkormányzati vezetőivel is találkozunk, hogy személyes kapcsolatok kialakításával erősítsük az együttműködési szándékot.

Dánné Sályi Mária
Projekt vezető