Hirdetmény

A Naturland Egészségcentrum Zrt -Biatorbágy- kérte a Pásztó 0194/8 hrsz-ú ingatlanának közterület elnevezését.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak szabályait.

A közterület elnevezéséről az önkormányzat dönt.

A jogalkotási kötelezettségének az Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/2013.(IX.27.) számú rendeletében eleget tett.

A fenti törvény rendelkezései értelmében Pásztó Város Képviselő-testülete a Pásztó 0194/8 hrsz-ú ingatlan elnevezését a következő képviselő-testületi ülésén javasolni fogja „Naturland park” megnevezésre.

Az önkormányzati rendelet szerint az érintett lakosság véleményét ki kell kérni és a felhívást a döntést megelőzően 15 nappal előbb közzé kell tenni.

Pásztó, 2015. szeptember 1.

Dr. Sándor Balázs
jegyző