TÁJÉKOZTATÓ a magánfőzött párlat adójáról

2015. január 1-jétől a 2003. évi CXXVII. törvény értelmében a magánfőzés keretében előállított legfeljebb 50 liter párlat után évi 1000,- Ft összegű átalányadót kell fizetni.
A magánfőzőnek a desztillálóberendezés megszerzését a tulajdonszerzéstől számított 15 napon belül be kell jelentenie (ha a tulajdonszerzés 2015. január 1-je előtt történt, akkor 2015. január 15-ig) a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatósághoz.

Az előállított magánfőzött párlatról évente egyszer, a tárgyévet követő év január 15.-ig kell adóbevallást benyújtani, egyidejűleg pedig az éves átalányadót megfizetni. Az előállított magánfőzött párlat adója évi 1000,-Ft, melyet a magánfőző fizet meg. Ha a tárgyévben a magánfőző nem állított elő magánfőzött párlatot a desztillálóberendezésén, nem kell adóbevallást benyújtania és adót fizetnie.

Ha a magánfőző 50 liter párlatnál többet állít elő, akkor erről haladéktalanul értesíteni kell a vámhatóságot, és a többletet meg kell semmisíteni.

2016. január 1-jét követően a tárgyévben előállítani tervezett párlat előállításához párlatadójegyet kell beszerezni a vámhatóságtól. A párlatadójegy a magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. A párlatadójegy 700,- Ft értéket képvisel, egy liter 42 térfogat-százalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlatadójegyet szerez be, és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat adójegyet szerezhet be, és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlatadójeggyel megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlatadójegyeket a vámhatóságtól, azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni.

Felhívom a figyelmet, hogy csak az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlatadójegy beszerzésére. A magánfőző párlatadójegy igénylésekor a vámhatóságnak megadja a nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, valamit nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.

Dr. Gajdics Gábor
jegyző