Civil szervezetek 2016. évi pénzügyi támogatása

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. május 26-i ülésén 130/2016. (V. 26.) számon a következő határozatot hozta:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
130/2016. (V. 26.) SZÁMÚ HATÁROZATA

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a civil szervezetek 2016. évi pénzügyi támogatására vonatkozó javaslatot, és azt e határozat 1., 2. és 3. számú mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja.

2. A 2016. évben támogatásban részesülő civil szervezetek 2017. január 31-ig szöveges értékeléssel együtt, számlákkal igazolt elszámolást kötelesek benyújtani, „Civil támogatás” jelige feltüntetésével a Pásztói Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Osztálynak címezve (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.)

3. Amennyiben a civil szervezet a 2. pontban megállapított határidőre nem, vagy nem teljes körűen számol el, a 2017. évben nem jogosult támogatásra.

4. A Képviselő-testület a pályázati eredményeket a honlapján teszi közzé.

5. A támogatásban részesülő civil szervezetek e határozat 4. sz. mellékletében szereplő szerződést kötik meg Pásztó Városi Önkormányzattal.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Pásztó, 2016. május 27.

Dömsödi Gábor             dr. Gajdics Gábor
polgármester                     jegyző