Óvodai Beiratkozás - Pásztó Városi Önkormányzat ÓvodájaÉrtesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 2017/2018. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontja

2017. május 03. (szerda) 8.00 órától 19.00 óráig
2017. május 04. (csütörtök) 8.00 órától 17.00 óráig

Százszorszép Óvoda
Pásztó, Madách út 15.
A három éves kortól kötelező óvodai nevelés

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Beiratkozáshoz szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája
- a szülő lakcímkártyája,
- a szülők személyi igazolványa,
- a gyermek oltási könyve,
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
(a beiratkozáskor kitöltendő nyilatkozat).

Továbbá kérjük,
ha a gyermek rendelkezik valamilyen szakvéleménnyel az erről szóló dokumentumot (logopédiai, korai fejlesztő, stb.);
ha tartósan beteg, akkor arról a hatósági orvosi igazolást,
az a szülő, aki rendelkezik érvényes rendszeres gyermekvédelmi határozattal, hozza magával.

Várjuk az óvodás kisgyermekeket is az udvari játszó élményparkba!

Kis óvodások kalandra fel!

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

2015. szeptember 1-jétől a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A döntési hatáskör a jegyzőhöz került át. Az eljárás szülői kérelemre indul, a döntéshozó csak az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermekek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

A szülő a felmentés iránti kérelmét elsődlegesen a beiratkozás kezdő napjáig nyújthatja be.