Tájékoztató

Tisztelt Adóalany!

Tájékoztatom, hogy a 2016. évről beadandó iparűzési adó bevallások beadásának, valamint az adóelőleg és tényleges adó különbözetének befizetési határideje 2017. május 31.
Az adókülönbözetet Pásztó Város Önkormányzat iparűzési adó számlájára kell befizetni. A számla száma: 11741024-15450827-03540000 A kiszámolt adókülönbözetre telefonon történt egyeztetés után kitöltött elektronikus csekket küldünk, amennyiben a befizetést utalással teljesíti, kérem hivatkozzon a csekken feltüntetett mutatószámra vagy az adószámára.

A bevallások kitöltését keretprogram segíti, amely megtalálható honlapunkon az Ügyintézés/Letölthető űrlapok, nyomtatványok menüpont alatt. Ellenőrzés után aláírt és kinyomtatott papír alapú bevallást kell az adóhatósághoz eljuttatni. A keretprogram sikeressége miatt jelen esetben üres bevallási nyomtatványt nem küldünk, amennyiben az adóalany kéri, a 06/32-461-220 és a 06/32-460-155/76 mellékű telefonszámon vagy az adocsoport@paszto.hu e-mail címen, utólag postázunk.

A csekély összegű (de minimis) támogatások elszámolásáról szóló nyilatkozatok benyújtását a törvény értelmében nem kell alkalmazni. Nyomtatványok az adóhatóságnál, illetve interneten is rendelkezésre állnak.

Felhívom továbbá az adóalanyok figyelmét, hogy 2017. január 1. napjától a HTV. 42/D. § (1), (2), (3) bekezdései értelmében az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű használatával is teljesítheti. Az állami adóhatóság a hozzá beérkezett adóbevallást azonosítást követően tartalmi vizsgálat nélkül a bevallási nyomtatványon megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóság részére haladéktalanul elektronikus úton megküldi. Az állami adóhatósághoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni.

Pásztó, 2017.04.24.

Eredményes munkát kívánok:
Szélesné Kocsis Mária
Tel.: 06/32-461-220