Lakossági tájékoztatás

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy a volt állatvásár területe melletti területen megnyílott a lakosságot kiszolgáló hulladék udvar, melyet a Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem Nonproft Kft üzemeltet.
Nyitva tartási idő:
Hétfő:szünnap
Kedd:12-15
Szerda:7-11
Csütörtök:12-15
Péntek:7-11
Szombat:minden páratlan héten 8-11
Hulladékudvarok üzemeltetése és a hulladék átadásának rendje

A lakossági hulladékudvarok működésének célja a háztartásokban keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtésének biztosítására.

A Hulladékudvarokba a közszolgáltatási területen ingatlannal rendelkező természetes személy ingatlanhasználók szállíthatják be hulladékaikat térítésmentesen az alábbiak szerint:
  • veszélyesnek nem minősülő hulladékot évente 1000 kg mennyiségig;
  • veszélyes hulladékból évente 100 kg-ot (ide tartoznak a veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések is);
  • zöld hulladékot 1000 kg évente (vágott fű, lomb, nyesedék, stb.);
  • valamint a termékként tovább nem használható, személyautó gumiabroncsból évente 8 db-ot.
A beszállítások rendje:
  • személyi igazolvány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány bemutatásával, a magánszemély igazolja, hogy a közszolgáltatási területen lakik, illetve
  • a 2012. évi CLXXXV. törvény 39. § (2) szerint igazolja, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a koordináló szerv részére megfizette (pl. befizetett csekk bemutatása).
  • Társasházak, lakásszövetkezetek ingatlanhasználói a közszolgáltatási díj megfizetését az aktuális közös költség megfizetésének igazolásával (amely történhet erről szóló készpénz-átutalási megbízás, átutalást igazoló tranzakciós bizonylat, valamint ha ezek egyike sem áll valamilyen okból rendelkezésre, a közös képviselő e minőségben, az Ön nevére szóló igazolás kiállításával) történhet, természetesen lakcímkártya és személyi igazolvány egyidejű bemutatásával.
A hulladékok hulladékudvarokba történő szállításáról, illetve az átadandó hulladéknak a kijelölt gyűjtőedényben történő elhelyezéséről a hulladékbirtokos magánszemély a hulladékudvar kezelőjének utasítása szerint saját maga köteles gondoskodni.

Amennyiben a beszállított hulladék nincs szétválogatva vagy a beszállító nem hajlandó szétválogatni, úgy a hulladékok átvétele megtagadásra kerül.

Forrás: Salgótarjáni Városgazdálkodási Üzem Nonproft Kft.