Hirdetmény

Árminiczki István 3060 Pásztó, Baross Gábor utca 54.szám alatti lakos kérte a Pásztó 7676 hrsz-ú ingatlanának lakcímmel történő ellátását.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdése ad felhatalmazást a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben állapítsák meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezésnek és a házszám-megállapításnak szabályait. A közterület elnevezéséről az önkormányzat dönt.

A jogalkotási kötelezettségének az Önkormányzat Képviselő-testülete a 17/ 2013.(IX.27 ) számú rendeletében eleget tett.

A fenti törvény rendelkezései értelmében Pásztó Város Képviselő-testülete a Muzslára felvezető út jobb oldalán lévő Pásztó 0128 hrsz-ú és 7682 hrsz-ú út elnevezését a következő képviselő-testületi ülésén javasolni fogja „Csepegős dűlő” megnevezésre.

Az önkormányzati rendelet szerint az érintett lakosság véleményét ki kell kérni és a felhívást a döntést megelőzően 15 nappal előbb közzé kell tenni.

Pásztó, 2018. április 24.
Dr. Gajdics Gábor
jegyző