HIRDETMÉNY a bírósági ülnökök jelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) az ülnökjelölés és választás szabályairól, melynek alapján:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel, választójoggal rendelkező magyar állampolgárok
- a helyi önkormányzatok képviselő-testületei - és az egyesületek - kivéve a pártokat-jelölik a bíróságok ülnökeit.

A jelölés szólhat:
- a Pásztói Járásbíróságra,
- a Balassagyarmati Törvényszékre,
- a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.

Bírósági ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességét érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem, de a 70. életévét még nem érte el. A jelöléshez csatolni kell a jelölt írásbeli nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról. A nyilatkozatnak tartalmazni kell, hogy az ülnök-jelölt a törvényben (Bjt. 212.§ (1) bek.) meghatározott szükséges feltételekkel rendelkezik. A büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni, és a jelölés elfogadásához csatolni.

A Bjt. 212. § (3) értelmében az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Ezen túlmenően a jelölést elfogadó nyilatkozatnak tartalmaznia kell a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint aláírását.

Az ülnökök jogaira, kötelezettségeire vonatkozó részletes tájékoztatás kérhető a Pásztói Polgármesteri Hivatalban (Pásztó, Kölcsey u. 35. II.em. 39.) ügyfélfogadási időben vagy Pásztó város honlapján - www.paszto.hu - megtekinthető.

A jelölést legkésőbb
2019. április 18-án 16 óráig
lehet a Pásztói Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán bejelenteni.


A Pásztói Járásbíróság bírósági ülnökeit a Pásztó Városi Önkormányzat és a pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei választják meg. A Balassagyarmati Törvényszék, valamint a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeit a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Salgótarján Megyei Városi Önkormányzat Közgyűlése, valamint területi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete választja meg.

Pásztó, 2019. április 1.
Farkas Attila
polgármester
Letölthető nyomtatványok
- A bírósági ülnök jogai és kötelezettségei (3.sz. melléklet)
- Bírósági ülnökké jelölés - Járásbíróságok (4/a.sz. melléklet)
- Bírósági ülnökké jelölés - Fiatalkorúak büntető ügyében (4/b.sz. melléklet)
- Bírósági ülnökké jelölés - Közigazgatási és munkaügyi bíróság (4/c.sz. melléklet)
- Nyilatkozat a jelölés elfogadásáról (5.sz. melléklet)