Összefoglaló a városközponti rehabilitáció során eddig elvégzett munkákról

A városközpont középületei, közterületei felújítására, a városi területek rehabilitációjára a Városgazdálkodási Kft, a Magyar Katolikus Egyház, az ÉMÁSZ és a Ciszterci Rend konzorciumot hoztak létre Pásztó Város Önkormányzata vezetésével és „Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja” címmel az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbővítő település rehabilitáció pályázati felhívására kétfordulós eredményes pályázatot nyújtottak be. Az ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 számon regisztrált pályázat megvalósítása a támogatási szerződés 2010. július 21-i aláírása előtt megkezdődött. A nyitó rendezvényéről tájékoztatást adtunk a Nógrád Megyei Hírlap szeptemberi számában.


A támogatói döntés birtokában, a 2010. április 21-én megkötött kivitelezési szerződéssel kezdődött a megvalósítás. Az 50-90% támogatást kapott 32 projektelem három főcsoportot alkot.
Az épületekhez tartozik: a romkert műemlékei a templom, múzeum, galéria és turisztikai fogadó, a zeneiskola; a városháza és a gimnázium Fő úti épületének korszerűsítése, vm. a piac bővítse.
Az utak, járdák, közterek rekonstrukciójába tartozik többek között a Fő utcai járdák és a Kossuth utca városközponti szakasza, az épületek melletti Kölcsey u. burkolat felújítása, átépítése, a Romkert, Csillag tér, Szent Imre tér megújítása. Az egyes területeken az elektromos hálózat átépítése, a csapadékvíz elvezetés és a közvilágítás korszerűsítése is megtörténik.
Az ún. SOFT elemek tartoznak: a térfigyelő rendszer, a városi információs táblarendszer kialakítása, honlap megújítása, marketing kiadvány készítése, helytörténeti program kidolgozása és a környezettudatosság fejlesztése.

Az építéshez kedvező tavaszi-őszi időszak alatt a kivitelezés jó ütemben haladt.
Az épületeknél a Piac, a Városháza és a Gimnázium kivitelezés-előrehaladása műszaki átadás előtti állapotba került. Az öt műemlék közül a Templom homlokzat felújítása látványos, mert a megszokottól eltérően vakolt, festett homlokzattal, a támpilléreknél megmutatott kőfelülettel jelenik meg a torony eddig csupasz kőfalazata.
A beállványozott torony vakolat felújításánál érdekes esemény történt.
A mintegy 40 m magasan a toronyóra keleti számlapja mögött élő méhcsalád a védőháló állványra feszítése után nem juthatott a fészkébe, ezért a hálón megtelepedve támadta a munkásokat addig, míg a háló szétvágásával szabad utat nem kaptak, újra szorgoskodhattak és már nem zavarták tovább a körülöttük folyó munkavégzést.
A Zeneiskola kivitelezését a nyílászárók felújításánál jelentkezett pótmunkák elbírálása szüneteltette.

A közterületek közül lényegében elkészült a Kossuth utca burkolat felújítása, ahol az elöregedett azbesztcsöves vízvezeték kiváltást a hálózatot üzemeltető Vízmű finanszírozta.
A Fő úti járda átépítésének, térkövezésének munkafolyamatát kísérhette figyelemmel a lakosság. Ez a legjelentősebb projektelem, mely a már befejezett légvezetékek átépítése után, a télre ideiglenesen helyreállított járdaszakaszon tavasszal folytatódik.
Szintén elkészült a Csillag téri útfelújítás az új parkolóhelyekkel. Itt az egyirányúra változott forgalmi rend a péknél keltett némi ellenérzést. Reméljük a biztonság érdekében a szállítói is belátják, hogy a téren át célszerűbb a pékhez menni.
A forgalmi rend kisebb mértékben változott a Fő út felőli Kölcsey utcai átkötés megépítésével, ahol a gimnázium és a városháza közti parkoló is elkészült és zöld szigetekkel egészült ki.
A városházához így a Fő út felől is be lehet hajtani. Kérjük figyeljék a KRESZ táblákat és ne az épület előtti díszburkolatra hajtsanak, hanem az ott is kialakított parkolóhelyeken várakozzanak!

A SOFT elemek közül a térfigyelő rendszer elhelyezett kamerái a rendőrség épületében kiépített megfigyelőközponttal már működnek. A környezettudatosság terjesztésére jelentkezett civil szervezetek pályázataik szerint tevékenykednek. A múzeum megkezdte a kidolgozott helytörténeti program bevezetését.

A kivitelezés 2011. július 1. a pályázat 2011. november 30. határidővel valósul meg összesen 908 323 000 Ft elszámolható költséggel, 705 866 000 Ft támogatással, melyhez Pásztó Város Önkormányzata mellet a konzorcium tagjai és fenntartóként Nógrád Megye Önkormányzata összesen 202 457 000 Ft önerőt biztosít.

Kívánjuk, hogy a lakosság békességben, egészséggel, jó kedvel és megelégedéssel használja a már megújult létesítményeket!