ITS módosítás véleményezése

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 315/2018. (XI.18.) határozatával döntött Pásztó Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról. A módosítás indoka a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló projektek akcióterületi lehatárolásának a stratégiában történő megjelenítése.

Az Önkormányzat a stratégia módosításának tervezetét elkészíttette. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8). Korm. rendelet alapján 30.§.(7) bekezdése alapján a stratégia módosításának tervezetét a polgármester véleményezésre elektronikus úton megküldi az érintett területi, települési önkormányzatnak, valamint az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak.

A fentiek alapján kérem szíves állásfoglalásukat a stratégia tervezetével kapcsolatban, melyet honlapunkról is letölthető.

Kérem véleményüket a fejlesztes@paszto.hu email címre, 2019. május 25-ig megküldeni szíveskedjenek.

Pásztó, 2019. május 6.

Tisztelettel:

Farkas Attila
polgármester

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosítása - Tervezet