Tájékoztató a parlagfű elleni védekezésről és helyszíni ellenőrzésről

Tisztelt Lakosság!

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Járási Földhivatalának tájékoztatása szerint a parlagfű elleni közérdekű védekezéssel kapcsolatos helyszíni szemlékre Pásztó területén előreláthatólag 2019. augusztus 1-én kerül sor!

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki.

Belterületen az önkormányzat jegyzője látja el a növényvédelmi hatósági feladatokat. Az eljárás hivatalból, vagy lakossági, illetve más hivatal bejelentésére is indulhat.

Külterületen és a külterületi zártkerteknél a növény és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal látja el a növényvédelmi hatósági feladatokat, az eljárások megindítása az ő feladatuk.

A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónap, ezért az ingatlantulajdonosoknak, használóknak a parlagfű virágbimbó kialakulását megelőzve, a gyomnövény irtását június 30-ig végre kell hajtaniuk. A parlagfűmentes állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenn kell tartaniuk. Fontos, hogy a virágbimbók megjelenése előtt végezzük el a védekezést, hiszen ezzel elkerülhető, hogy a virágzó állomány kaszálásával fokozott pollenterhelést idézzünk elő!

A június 30-ai dátum a szankciómentes, önkéntes jogkövetés határnapja. A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának ismerete nélkül is el kell végezni a hatósági parlagfűirtást. A tulajdonos, használó a hatósági védekezés teljes költségét köteles megtéríteni. E költségtérítés azonban nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely tizenötezer és ötmillió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül kiszabásra, amely nem teljesítés esetén adók módjára behajtható.

Pásztó, 2019. július 09.

Dr. Sándor Balázs s. k.
jegyző