HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom az érdeklődőket és az érintett partnereket, hogy Pásztó Város Önkormányzata megindította Településképi rendeletének (TKR) módosítását. Pásztó Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 10/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelete az alábbiak szerint módosul:
A Pásztó Kishegy utca keleti végében található belterületi beépítetlen területek a "kialakult lakóterületek" helyett "új fejlődő lakóterületek" besorolásra változik. A rendelet módosítás mellékletét képező átnézeti tervlapon és a belterületi tervlapon is a fentiek szerint átvezetésre kerül.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet vagy véleményt nyilváníthat minden
- Pásztó közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
- pásztói székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
- pásztói székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és Pásztó Város településfejlesztési, településrendezési és településképi feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 14/2017. (VII.14.)számú önkormányzati rendelete (partnerségi rendelet) alapján teszem közzé.

Kérem, hogy a Településképi rendelettel kapcsolatos javaslataikat és észrevételeiket 2020. június 30-ig juttassák el az alábbiak szerint:
- e-mailben a forum[kukac]paszto.hu címre
- a jelenlegi veszélyhelyzetre való tekintettel lakossági fórum tartására ez ügyben nem kerül sor.

Farkas Attila
polgármester