Közzététel

Tájékoztatás a Csörgő-völgyi záportározó létesítésére, a Kövicses-patak 0+000 – 13+100 szelvénye és a Csörgő-patak 0+000 – 0+217 szelvénye közötti mederrendezésre, illetve a tervezett anyagnyerő helyek létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban értesítés közmeghallgatás megtartásáról

A dokumentáció és mellékletei a Környezetvédelmi Hatóság honlapján elérhetők.

A BioAqua Pro Kft. által, a közmeghallgatásra készített összefoglaló anyag HE/KVO/01656/2020. számon megtekinthető a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon.

A közlemény kifüggesztéses formában is közzé lett téve a Pásztó Polgármesteri Hivatal portája előtti faliújságon 2021.02.04-én.