HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga. A terv elektronikusan ezen a címen érhető el.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján, a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
című terv partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:
Időpontja: 2021. április 1. - április 16. között, elektronikus úton a forum@paszto.hu e-mail címre megküldve történhet.

Pásztó, 2021. április 1.

Farkas Attila
Polgármester