HIRDETMÉNY

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1425/1/A/13 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy

a 3060 Pásztó 1425/1/A/13 hrsz-ú ingatlan címe:
3060 Pásztó, Fő utca 47. 2. ajtó

A 3060 Pásztó 1425/1/A/13 hrsz-ú ingatlan és annak címe 2022. július 14. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre került.

Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez