HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 1409/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Csap utca 1/A.
Az ingatlan és annak címe 2023. február 14. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre kerültek.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

3065 Pásztó 3389 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Dobó utca 15.
3065 Pásztó 3389/A hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Dobó utca. 15. A épület
Az ingatlanok és annak címei 2023. február 16. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre kerültek.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez