I. fokú vízkorlátozás megszüntetése

H A T Á R O Z A T

Pásztó település teljes területén a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 83. §. bekezdésben foglaltak alapján

elrendelem a vízkorlátozás I. fokozatának megszüntetését 2023. január 23-tól.

E határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel végleges és végrehajtható.

A Határozat teljes szövegének letöltése