H I R D E T M É N Y a bírósági ülnökök jelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény az ülnökjelölés és választás szabályairól, melynek alapján:
- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel, választójoggal rendelkező magyar állampolgárok
- a helyi önkormányzatok (települési és kisebbségi) képviselő-testületei
- és a társadalmi szervezetek - kivéve a pártokat -
jelölik a bíróságok ülnökeit.

A jelölés szólhat:
- a Pásztói Városi Bíróságra
- a Nógrád Megyei Bíróságra
- a Nógrád Megyei Munkaügyi Bíróságra

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.
Bírósági ülnöknek azt a büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet jelölni, akinek választójoga van, a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. A jelöléshez csatolni kell a jelölt írásbeli nyilatkozatát a jelölés elfogadásáról. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga.

Az ülnökök jogaira, kötelezettségeire vonatkozó részletes tájékoztatás kérhető a Polgármesteri Hivatalban (Pásztó, Kölcsey u.35. fsz.14.) munkanapokon 8-16 óra között vagy Pásztó város honlapján megtekinthető.

A jelölést legkésőbb 2011. március 16-án 16 óráig lehet a Városi Polgármesteri Hivatal Városkörzeti Hatósági és Igazgatási Osztályán bejelenteni.

A Pásztó Városi Bíróság bírósági ülnökeit a Pásztó Városi Önkormányzat és a pásztói Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testületei választják meg, melyek időpontjáról, helyéről hirdetményt teszek közzé.

Pásztó, 2011. február 17.

Sisák Imre
polgármester


Letölthető: Hirdetmény, a bírósági ülnökök jelöléséhez szükséges adatlapok, és az ülnökök jogaira, kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató
- Adobe Acrobat formátumban
- Microsoft Office Word formátumban