KÖZLEMÉNY

Pásztó Város Önkormányzata 2009-ben tervezési szerződést kötött a Völgyzugoly Műhely Kft-vel Pásztó város településrendezési tervének módosítására.

A tervező elkészítette a több terület településszerkezeti és szabályozási terv módosítására vonatkozó terveket, egyeztetési anyagot, amelyet az 1997. évi LXXVIII. törvénynek megfelelően véleményezésre az érintetteknek megküldtünk. A beérkezett kérdések, vélemények megválaszolása, egyeztetése után a módosított tervet a képviselő-testület elfogadása előtt közszemlére teszem.

A településrendezési tervmódosítással kapcsolatos tervek, vélemények munkaidőben a főmérnöknél megtekinthetők és az érintettek azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek 2011. április 26-ig.


Pásztó, 2011. március 24.

Sisák Imre
polgármester