HIRDETMÉNY a 2011. évi népszámlálásról

A 2009. évi CXXXIX. törvény alapján Magyarország területén
a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével

N É P S Z Á M L Á L Á S T

kell tartani, amelynek sikeres végrehajtásához kérjük az Önök együttműködését.

Az adatfelvételre

2011. október 1-je és október 31-e között

a településen található lakásokban, lakott üdülőkben, lakott egyéb lakóegységekben és a közösségi szálláshelyeken kerül sor. A népszámlálás során kérdőívet kell kitölteni a lakóhelyről és mindenkiről, aki ott életvitelszerűen él. Az adatszolgáltató a népszámlálási kérdőívet kitöltheti önállóan interneten vagy papíron, valamint a számlálóbiztosnak válaszolva. Az internetes és a papír alapú önkitöltésre 2011. október 1. és 2011. október 16. között van lehetőség.

Az adatszolgáltatás név nélkül történik és a válaszadás kötelező, kivéve a nemzetisége, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó kérdéseket. A kitöltött kérdőívek adatai csak statisztikai célra használhatók.

A számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal rendelkeznek, hivatalos személynek kell tekinteni őket.

Kérjük, hogy akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek a fent meghatározott időszak alatt nem tettek eleget, azok 2011. november 1. és 8. között jelentkezzenek népszámlálási összeírás céljából a lakóegységük szerint illetékes polgármesteri hivatalban.

A népszámlálás sikere mindannyiunk közös érdeke.

Együttműködésüket köszönjük.

FELELJEN A JÖVŐÉRT!


2011. szeptember hó 20.
Dr. Tasi Borbála sk.
címzetes főjegyző
mint települési népszámlálási felelős


Ingyenesen hívható telefonszámok: 06-80-200-014, 06-80-200-224

http://www.nepszamlalas.hu