A Képviselő-testület ülésterve

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2017. I. félévi ülésterve

I. A Képviselő-testület állandó napirendi témái:

A testületi ülések 1. napirendi pontja

 1. Beszámoló a Képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.
  Előterjesztő: Polgármester
II. Egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje:

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2017. január 26.

 1. Javaslat az önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítésének tilalmáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 2. Javaslat önkormányzati bérlakások lakásbérleti szerződéseinek felülvizsgálatára
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 3. Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetés-tervezete I. forduló
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

 4. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 5. Javaslat Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 6. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére
  Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke
  Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Szervezési Osztály

Közmeghallgatás

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2017. január 11.

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2017. február

 1. Pásztó Város 2017. évi költségvetési rendelet-tervezete
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

 2. Pásztó Városi Önkormányzat 2017. évi Közbeszerzési Terve
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály

 3. Tájékoztató a közmunka programban 2016. IV. negyedévében elvégzett feladatokról
  Előterjesztő: közmunka program vezetője
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

 4. Tájékoztató a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. aktuális helyzetéről
  Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

 5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve
  Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Felügyelő Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

 6. Javaslat a civil és sportszervezetek 2017. évi támogatásához pályázat kiírására
  Előterjesztő: Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Igazgatási és Szociális Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2017. február

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2017. március 30.

 1. Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről
  Előterjesztő: Rendőrkapitányság Vezetője
  Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városi Rendőrkapitányság, Jegyző

 2. Tájékoztató a központi háziorvosi ügyelet működéséről
  Előterjesztő: Ügyeletet működtető
  Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Ügyeletet működtető

 3. Javaslat egységes kulturális központ létrehozására
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Igazgatási és Szociális Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2017. március 16.

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2017. április 27.

 1. Javaslat a 2016. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló jóváhagyására
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai
  Előterjesztést véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

 2. Javaslat a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására
  Előterjesztő: Jegyző
  Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Belső ellenőrzési vezető

 3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  Előterjesztő: Igazgatási és Szociális Osztályvezető
  Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Igazgatási és Szociális Osztály

 4. Beszámoló a 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
  Előterjesztő: Igazgatási és Szociális Osztályvezető
  Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Igazgatási és Szociális Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2017. április 12.

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2017. május 25.

 1. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített beszámolója
  Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést véleményezi: Felügyelő Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft., Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály, Pénzügyi Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2017. május 10.

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2017. június 29.

 1. Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat folyamatban lévő pályázatairól
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

 2. Javaslat a 2017. II. félévi ülésterv elfogadására
  Előterjesztő: Polgármester
  Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság
  Előterjesztést előkészíti: Szervezési Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2017. június 14.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2017. I. félévi üléstervét a 315/2016. /XII.15./ számú határozatával elfogadta.