A Képviselő-testület ülésterve

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2019. I. félévi ülésterve

I. A Képviselő- testület állandó napirendi témái:

A testületi ülések 1./ napirendi pontja

1. Tájékoztató a Képviselő- testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról és a két ülés  között történt fontosabb eseményekről.

      Előterjesztő: Polgármester

További állandó napirendek:

  • Tájékoztató a folyamatban lévő projektek helyzetéről
  • Projektekhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok
  • Közérdekű bejelentések, javaslatok

II. Egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje:

JANUÁR

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. január 31.

2. Rendeletalkotás a 2019. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Pénzügyi Osztály

3. Pályázat benyújtása a 2018. évi L. törvény kiegyenlítő bérrendezési alapjára figyelemmel a köztisztviselők illetményalap emelésére vissza nem térítendő támogatásra

      Előterjesztő: Polgármester

4. Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

      Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

      Előterjesztést előkészíti: Pénzügyi Osztály

5. Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

      Előterjesztő: Jegyző, Ügyrendi Bizottság elnöke

      Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

6. Javaslat közterület-használat szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

      Előterjesztő: Jegyző

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,

      Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

7. Javaslat a települési támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,

      Előterjesztést előkészíti: Pénzügyi Osztály

8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évben végzett munkájáról

      Előterjesztő: Jegyző

      Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai

      Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

9. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság      

      Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési Osztály

10. Tájékoztató a 2019. évi közmunkaprogramokról

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző

11. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére.

      Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke

      Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

12. Beszámoló Farkas Attila és Volek György 2018. évben alpolgármesterként végzett munkájáról

      Előterjesztő:  Farkas Attila,  Volek György

      Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

      Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

13. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeiről

      Előterjesztő: polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és TEF Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Hivatal szakosztályai

Közmeghallgatás   

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2019. január 16.

FEBRUÁR

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. február 14.

2. Pásztó Város 2019. évi költségvetési rendelet-tervezete.

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

      Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

      Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

3.  Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi Közbeszerzési Terve

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési  Osztály, Pénzügyi Osztály

4. Javaslat szavazatszámláló bizottságok felülvizsgálatára

      Előterjesztő: Jegyző

      Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

5. Tájékoztató a közmunka programban 2018-ban  elvégzett feladatokról

      Előterjesztő: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

6. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkezett 2018. évi  behajthatatlan követelések leírása, értékvesztés elszámolása

      Előterjesztő: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

7. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

      Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Felügyelő Bizottság      

      Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

8. Javaslat a civil és sportszervezetek 2019. évi támogatásához  pályázat kiírására

      Előterjesztő: Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

9. Tájékoztató a Foglalkoztatási paktum projektről

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2019.  február 1.

MÁRCIUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. március 28.

2.  Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.

      Előterjesztő: Rendőrkapitányság Vezetője

      Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság                      

      Előterjesztést előkészíti: Városi Rendőrkapitányság, Jegyző

3. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat bűnmegelőzési koncepciójára

      Előterjesztő: Alpolgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság                      

      Előterjesztést előkészíti: Alpolgármester, Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály vezetője

4.  Javaslat mezőgazdasági földterületek bérleti díjának megállapítására.

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

5. Javaslat a szociális lakás céljára vásárolt 203/13 hrsz-ú ingatlan értékesítésére a visszamaradt építési anyagokkal együtt

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

6. Tájékoztató a Kövicses patakmeder teljes szakaszának tisztításával kapcsolatos lehetőségekről

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály, ad-hoc bizottság tagjai

7. Javaslat a Külterületi utak fejlesztésére Pásztón megnevezésű projekt generálkivitelezői feladatainak ellátására.

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

      Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2019. március 13.

ÁPRILIS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. április 25.

2. Javaslat a 2018. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló jóváhagyására.

      Előterjesztő: Polgármester

      Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai

      Előterjesztést véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

      Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

3. Javaslat a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

     Előterjesztő: Jegyző

     Előterjesztést megtárgyalja:  Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

     Előterjesztést előkészíti: Belső ellenőrzési vezető

4. Beszámoló a 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

     Előterjesztő: Igazgatási és Szociális Osztály vezetője

     Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság

     Előterjesztést előkészíti: Igazgatási és Szociális Osztály

5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló és üzleti jelentés

     Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

     Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság,  Felügyelő Bizottság  

     Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

6. Javaslat Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde vezetői munkakörre szóló pályázat kiírására

     Előterjesztő: Polgármester

     Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság

     Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály vezetője 

7. Tájékoztató a Mikrohitel programhoz kapcsolódó önkormányzati kamattámogatás  forráskeretének felhasználásáról

     Előterjesztő: Polgármester

     Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

     Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2019. április 10.

MÁJUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. május 30.

2. Javaslat a Hasznosi várrom turisztikai látványossága érdekében a tulajdonossal történő társulási szándékra

     Előterjesztő: Polgármester

3. Tájékoztató a Pásztó Mátrakeresztes és Pásztó Hasznos városrészben lévő művelődési  házak energetikai korszerűsítése megnevezésű projektek helyzetéről

     Előterjesztő: Polgármester

     Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

     Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2019. május 15.

JÚNIUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. június 27.

2. Javaslat „REKI” pályázat benyújtására

     Előterjesztő: Polgármester

     Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

     Előterjesztést előkészíti:  Pénzügyi  Osztály

3. Javaslat a 2019. II. félévi ülésterv elfogadására

     Előterjesztő: Polgármester

     Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

     Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2019.  június 12.

Határozati javaslat:

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2019. I. félévi  üléstervét a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervét a 353/2018. (XII. 13.) számú határozatával fogadta el.