A Képviselő-testület ülésterve

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. II. félévi üléstervére

I. A Képviselő- testület állandó napirendi témái:

A testületi ülések 1./ napirendi pontja

1./ Beszámoló a Képviselő- testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról, tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

Előterjesztő: Polgármester

- Utolsó napirendi pont megtárgyalását követően - Közérdekű bejelentések

II. Egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje:

JÚLIUS hónapban nem tervezünk Képviselő-testületi ülést.

AUGUSZTUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: (időközi önkorm. választást követő 15 napon belül)

Alakuló ülés

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről.

A képviselő-testület tagjai részére a megbízólevelek átadása.

Előterjesztő: Helyi Választási Bizottság elnöke

2./ Pásztó Város Polgármesterének eskütétele

Előterjesztő: HVB elnöke

3./ A képviselő-testület tagjainak eskütétele

Előterjesztő: polgármester

4./ A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: jegyző

5./ A képviselő-testület bizottságai elnökeinek és tagjainak megválasztása.

Előterjesztő: polgármester

6./ Alpolgármester választása és eskütétele.

Előterjesztő: polgármester

7./ Alpolgármester jogviszonyával kapcsolatos döntések meghozatala

Előterjesztő: polgármester

8./ Az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítésére vonatkozó megbízás.

Előterjesztő: polgármester

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2018. augusztus 23.

SZEPTEMBER

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2018. szeptember 27.

1./ Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályainak egyes kérdéseiről szóló 27/2014. (XI. 13.) önkorm. rendelet módosítására

Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság elnöke

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

Előterjesztést előkészíti: Ügyrendi Bizottság, jegyző

2./ Tájékoztató Pásztó Városi Önkormányzat 2018.évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

Előterjesztést előkészíti: jegyző irányításával a hivatal szakosztályai

3./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

Előterjesztést előkészíti: Városgazdálkodási Osztály

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2018. szeptember 12.

OKTÓBER

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2018. október 25.

1./ Tájékoztató a Strand 2018. évi üzemeltetésének tapasztalatairól

Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2018. október 10.

NOVEMBER

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2018. november 29.

2./ Javaslat Pásztó város 2018. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

Előterjesztést előkészíti: a jegyző irányításával a hivatal szakosztályai

3./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi beszámoló óta eltelt időszakban végzett munkájáról

Előterjesztő: jegyző

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

Előterjesztést előkészíti: Jegyző koordinálásával a szakosztályok

4./ Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Előterjesztést előkészíti: a jegyző és a belső ellenőr

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2018. november 14.

DECEMBER

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2018. december 20.

2./ Rendeletalkotás Pásztó Város 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztést előkészítik: jegyző irányításával a hivatal szakosztályai

3./ Rendeletalkotás a gyermekétkeztetést ellátó intézményekben fizetendő térítési díjak megállapítására.

Előterjesztő: Igazgatási. Szociális és Szervezési Osztály vezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészítik: Osztályvezető és érintett ügyintézői

4./ Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2019. I. félévi üléstervére.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai

Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály a szakosztályok bevonásával

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2018. december 5.

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő- testülete 2018. I. félévi üléstervét a 200/2018. (VI. 28.) számú határozatával elfogadta.