Önkormányzati ingatlanok 2013. évi vételára

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 27-i ülésén
299/2012. (XII. 27.) számon a következő határozatot hozta:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
299/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és megtárgyalta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
299/2012. /XII. 27./ SZÁMÚ HATÁROZATA


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés alapján megismerte és megtárgyalta a javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

1.) A képviselő-testület a közművesített lakótelkek fajlagos vételárán nem változtat azt a 2010. októberében iktatott értékbecslés alapján az alábbiak szerint határozza meg 2013. évre:
  - Derkovits úti lakótelkek (2946/48, 2946/50, 2946/51 hrsz) vételára: 3.500 Ft/m2+ÁFA
  - Mátra út: hrsz: 838/2, 851
- Vezér út: hrsz: 897/1, 897/3, 897/10, 897/14, 897/15, 897/20, 897/21
- Csermely út: hrsz: 900/5, 900/9, 900/14, 900/15, 900/17
- Jávor út: hrsz: 864, 865, 866, 867, 873
- Új Dankó sor: hrsz: 801, 825, 826
   lakótelkek vételára:
2.100 Ft/m2+ÁFA
2.) A képviselő-testület a közművesítetlen telkek fajlagos vételárát a 2011. február 14-én készített ingatlan értékbecslői jelentésben foglaltak alapján az alábbiak szerint határozza meg 2013. évre:
  - Mátraszőlősi úti közművesítetlen telkek ( 2946/72, 2946/73, 2946/74, 2946/75, 2946/76, 2946/77, 2946/78 hrsz. )vételára: 2.500 Ft/m2+ÁFA
3.) A képviselő-testület a mezőgazdasági ingatlanok bérleti díján nem változtat, azt 2013. évre
2 Ft/m2/év bérleti díjban határozza meg.
4.) A határozatot hirdetményben közzé kell tenni a szokásos módon.


Határidő: értelemszerűen
Felelős: polgármester

Pásztó, 2012. december 28.

  Sisák Imre    Dr. Tasi Borbála  
  polgármester    címzetes főjegyző