Mezőgazdasági termények betakarításával kapcsolatos tüzek megelőzése

Tisztelt Falugazdászok és Mezőgazdálkodók!

A nyári betakarítási munkák tűzveszélyességére való tekintettel az alábbi tájékoztatást adom, illetve az alábbiakra hívom fel a figyelmet.
Mint ismeretes Önök előtt, a mezőgazdasági termények betakarítására, tűzvédelmére, valamint a tűz jelzésére vonatkozóan több jogszabály is tartalmaz előírást. A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet a levegő védelméről, a 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről, továbbá az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról.

A jogszabályokról megsértésével kapcsolatos szankciókról pedig a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormány rendelet tartalmaz előírásokat.

Tájékoztató levelem 1-3. melléklete tartalmazza a termények betakarításával, tárolásával kapcsolatos előírásokat, a 4. melléklet pedig az esetleges szankciókat. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a 306/2010. (XII. 23.) Kormány rendelet 27. § (3) bekezdésének előírásai a lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetését tiltja.

Fentiek alapján a tarló égetés végzése a hatályos előírások szerint tiltott tevékenység.
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr, Falugazdászok és Mezőgazdálkodók, az ilyen tűzesetekből keletkező károk csökkentése, illetve megelőzése érdekében az alábbi feladatok végrehajtására kérem fel Önöket.

A helyi lakosság körében visszatérően ismertetni kell a termények tűzvédelmével kapcsolatos jog-szabályi helyeket, valamint tudatosítani szükséges a gazdálkodókban, polgárokban, hogy a tarló égetése jogellenes tevékenység, s mint ilyen, az illetékes környezetvédelmi hatóság által bírsággal szankcionálható. Kérem továbbá a falugazdászokat, hogy a fentiekről tájékoztatni szíveskedjenek a területükön működő magángazdálkodókat.

Salgótarján, 2013. június 17.

Angyal Tibor tű. alezredes
kirendeltség-vezető
nevében és megbízásából:

Smutzer Tibor tű. alezredes
hatósági osztályvezető sk.