FELHÍVÁS

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2013. (I. 31.) számú az avar és kerti hulladék nyíltéri égetéséről szóló rendelete 6.§-a szerint az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése márciustól- októberig csütörtöki napokon megengedett. A 8.§ alapján az elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a vidékfejlesztési miniszter 2013. július 22-től átmeneti időre általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el.

Akik a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegik pénzbírsággal sújthatók.

Pásztó, 2013. augusztus 13.

Dr. Tasi Borbála sk.
címzetes főjegyző