Értesítés osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárás megindításáról

Eljáró hatóság: Nógrád megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Földhivatali Osztály

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. § (1) és 21. § (1) bekezdésében, a földhivatalok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § alapján a Pásztói Járási Hivatal jogkörében eljárva elsőfokú ingatlanügyi hatósági eljárásban értesítem a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatala Földhivatali Osztályánál (a továbbiakban:Földhivatali Osztály) – a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére – iktatott kérelmekkel érintett földrészletek kérelmet be nem nyújtó tulajdonostársait, hogy az ingatlanok megosztási eljárásai megkezdődtek.

A megosztással érintett földrészletek az alábbiak: 0207/48, 0207/49, 2950/3, 2968/4, 080/12, 080/17, 085/6, 0169/17, 0169/81, 0187, 0207/39, 0207/54, 0218/34, 0221/202, 0222/53, 0225/13, 7092, hrsz.

A Hirdetmény teljes szövegének megtekintése