ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022- ES NEVELÉSI ÉVRE

Kedves Szülők!
A köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján azokat a kisgyermekeket, akik 2021. augusztus 31 -ig a 3. életévüket betöltik, be kell íratni a lakhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerinti óvodába.
Az óvoda - a járványügyiszempontok figyelembevételével- beosztást készít a 2021/20222. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozólag.

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde beiratkozási rendje:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig
2021. április 28. 8 órától - 16 óráig
Bölcsődei beiratkozás időpontja:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig

Beiratkozás helye: "Százszorszép" óvoda, Pásztó, Madách utca 15.
A Bölcsődei beiratkozás helyszíne is ugyanez.

Kérjük a beiratkozásra csak egyik szülő jöjjön.
Az épületbe csak a kötelező járványügyi szabályok betartásával lehet belépni! (maszk, kézfertőtlenítés,)

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
- Születési anyakönyvi kivonat
- A gyermek személyi azonosítására alkalmas a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, és lakcímkártya
- A szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító, és lakcímkártya
- A gyermek TAJ kártyája
- Esetleges szakértői vélemények
- Bölcsőde esetén a szülők munkáltatói igazolása
- Beíratkozási adategyeztető lap

A 19/2021.(III.10.)EMMI határozat értelmében az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat elegendő az óvodakezdés napján behozni. Az adategyeztető lap kitöltése viszont fontos!

Az adategyeztető lap letölthető honlapunkról, amit kitöltve kérünk visszajuttatni a pasztoovi@gmail.com e-mail címre a beiratkozás napjáig.

Az óvodai felvételről az intézmény vezetője dönt.

A döntés közlésének határideje: 2021. május 17.

Az a szülő, aki a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az a területileg illetékes kormányhivatalnál megteheti. A kérelem benyújtásának végső időpontja május 25. Aki ezzel a lehetőséggel élni kíván, kérem, hogy a beiratkozás időpontjáig tegye meg!

Az óvodakötelezettség külföldön történő teljesítésének bejelentését az EMMI 20/2012. (VIII.31.) rendelete az alábbiak szerint módosította.

20.§ (2) szerint a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

Az értesítéshez kitöltendő űrlapot az Oktatási Hivatal oldalán találják. (külföldi bejelentés űrlap)

Sajnos az idei évben sem tudjuk megszervezni az "ovi kóstolót" személyes találkozással. Ezt az eseményt online formában próbáljuk pótolni. Mindhárom tagóvodánk és bölcsődénk rövid bemutatkozó videót tölt fel a Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde Facebook oldalára.

MINDEN KISGYERMEKET SZERETETTEL VÁRUNK ÓVODÁNKBA!

Pásztó, 2021. március 26.

Nagy Józsefné
Intézményvezető