FELHÍVÁS

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint az ezzel kapcsolatos rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot és az alábbi határozatot hozza:

A rendelet-tervezetet 30 napra társadalmi egyeztetésre bocsátja.

A társadalmi egyeztetés keretében az állampolgárok, a nem állami és nem önkormányzati szervek, szervezetek (véleményezésre jogosultak) véleményt nyilváníthatnak:
a.) az önkormányzat honlapján a rendelet-tervezet véleményezésére kialakított oldalon megadott elektronikus levélcímen,
b.) hagyományos módon írásban, papíralapon.

Határidő: 2018. április 26. (közzététel)
Közzétételtől számított 30 nap (véleménynyilvánítás)

78/2018. (IV.26.) számú Határozat
Rendelet módosítás tervezete