HIRDETMÉNY

A doktor Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró doktor Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt
(a továbbiakban közjegyző) a Pásztó településen, 2023. november 1. napján elhalálozott néhai
Baranyi István, születési neve: Baranyi István
(született: Nagylóc, 1949. március 28., anyja születési neve: Szilvási Margit)
volt 3047 Buják, Kossuth utca 64. alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában
- az öröklésben érdekelt kérelmére - az alábbi HIRDETMÉNYT bocsátja ki.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. február 8.