A Képviselő-testület ülésterve

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

 2020. I. félévi ülésterve

I. A Képviselő- testület állandó napirendi témái:

A testületi ülések 1./ napirendi pontja

1./ Tájékoztató a Képviselő- testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről.

      Előterjesztő: Polgármester

További állandó napirendek:

 • Tájékoztató a folyamatban lévő projektek helyzetéről
 • Projektekhez kapcsolódó közbeszerzési feladatok
 • Közérdekű bejelentések, javaslatok

 

II. Egyes testületi ülések ideje és javasolt napirendje:

JANUÁR

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. január 30.

 1.   Rendeletalkotás a 2020. január 01-től érvényes köztisztviselői illetményalapról

  Előterjesztő: Polgármester

  Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

  Előterjesztést előkészíti: Pénzügyi Osztály

 

 1. Pásztó Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztést előkészíti: Pénzügyi Osztály

 

 1. A zajvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

  Előterjesztő: Polgármester

  Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

  Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

 

 1. A Településkép védelméről szóló 10/2018. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

 Előterjesztő: Polgármester

 Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

 

 1. Javaslat a strandbüfé üzemeltetési jogának átadására

Előterjesztő: VG. Kft. ügyvezető igazgatója

 Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 Előterjesztést előkészíti: Városgazdálkodási Kft.

 

 1. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Jegyző

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai

Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

 

 1. Tájékoztató a 2020. évi közmunkaprogramokról

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: közfoglalkoztatásért felelős ügyintéző

 

 1. Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészítik: Jegyző, szakosztályok

 

 1. Javaslat a Polgármester szabadságolási ütemtervére.

Előterjesztő: Ügyrendi Bizottság Elnöke

Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

 

Közmeghallgatás

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2020. január 15.

 

FEBRUÁR

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. február 27.

 

     2. Pásztó Város 2020. évi költségvetési rendelet-tervezete.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztést véleményezi:  Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

 

       3. Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről szóló 1/2013. (I.31) önkormányzati  rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési  Osztály

                                              

       4.  Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Terve

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési  Osztály,   Pénzügyi Osztály

 

       5. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Városfejlesztési  Osztály, Pénzügyi Osztály

 

       6.  Javaslat pályázat benyújtására az önkormányzat rendkívüli támogatására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést megtárgyalja:  Pénzügyi és TEF Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Pénzügyi  Osztály

 

        7. Tájékoztató a közmunka programban 2019-ben  elvégzett feladatokról

Előterjesztő: Közmunka program vezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Közmunka program vezető

 

8. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél keletkezett 2019. évi behajthatatlan követelések leírása, értékvesztés elszámolása

Előterjesztő: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. vezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

        9. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Felügyelő Bizottság        

Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

 1. Javaslat a civil és sportszervezetek 2020. évi támogatásához  pályázat kiírására

Előterjesztő: Civil és sport kapcsolatok tanácsnoka

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

 

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2020.  február 12.

 

MÁRCIUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. március 26.

 

         2.  Beszámoló Pásztó város és vonzáskörzete közbiztonsági helyzetéről.

  Előterjesztő: Rendőrkapitányság Vezetője

  Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság                      

  Előterjesztést előkészíti: Városi Rendőrkapitányság, Jegyző

 

 1. Javaslat a naptári éven belül lejáró folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészítik: Pénzügyi Osztály

 

 1. Javaslata belterületi rekreációs célú, illetve belterületi kert művelési ágú földterületek telekrendezésére (összevonására)

 Előterjesztő: Polgármester

 Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

 Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

 

 1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról  szóló 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési  Osztály

 

 1.   Javaslat mezőgazdasági földterületek bérleti díjának megállapítására.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Városüzemeltetési Osztály

 

            Írásos anyag elkészítésének határideje: 2020. március 11.

 

ÁPRILIS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. április 30.

 

         2. Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyására.

Előterjesztő: Jegyző

Előterjesztést megtárgyalja:  Intézményirányítási és Szociális Bizottság, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Belső ellenőrzési vezető

 

         3. Beszámoló a 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Igazgatási és Szociális Osztály vezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Intézményirányítási és Szociális Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Igazgatási és Szociális Osztály

 

       4. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló és üzleti jelentés

Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Felügyelő Bizottság   

Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

       5. A Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.-nél könyvvizsgáló megbízása

Előterjesztő: Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, Felügyelő Bizottság   

Előterjesztést előkészíti: Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

            Írásos anyag elkészítésének határideje: 2020. április 15.

 

MÁJUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. május 28.

 

 1. Javaslat az önkormányzati vagyontárgyak köréről, valamint a vagyonkezelői jog gyakorlásának szabályairól szóló 10/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti:  Városüzemeltetési Osztály

 

 1. Javaslat az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Előterjesztést előkészíti:  Városüzemeltetési Osztály

 

 1. Javaslat a 2019. évi költségvetési zárszámadási rendelet és egyszerűsített beszámoló jóváhagyására.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat bizottságai

Előterjesztést véleményezi: Pásztói Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Előterjesztést előkészíti: Jegyző irányításával a Hivatal szakosztályai

 

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2020. május 13.

 

JÚNIUS

Képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2020. június 25.

 

            2. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat által alapított kitüntető díjak odaítélésére.

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Önkormányzat Bizottságai

Előterjesztést előkészíti:  Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

 

            3. Javaslat a 2020. II. félévi ülésterv elfogadására

Előterjesztő: Polgármester

Előterjesztést megtárgyalja: Ügyrendi Bizottság

Előterjesztést előkészíti: Igazgatási, Szociális és Szervezési Osztály

 

Írásos anyag elkészítésének határideje: 2020.  június 10.