Hirdetmények

Hirdetmények közzététele

H I R D E T M É N Y I I D É Z É S

Dr. Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró dr. Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt (a továbbiakban: közjegyző) a Pásztó településen,
1991. október 4. napján elhalálozott néhai
Borda Sándor, születési neve: Borda Sándor
(született: Nagylóc, 1937. szeptember 24., anyja születési neve: Gugyela Rozália)
volt 3060 Pásztó, Fő utca 40. szám alatti lakos örökhagyó póthagyatéki eljárásában meghozta az alábbi V É G Z É S T
A közjegyző az örökhagyó póthagyatéki ügyének tárgyalását
2024. év augusztus hó 13. napján 10 óra 00 percre
a közjegyző hivatali helyiségébe (3060 Pásztó, Fő út 76.) tűzi ki
A hirdetmény közzétételének napja: 2024. május 2.

HIRDETMÉNY

Dr. Hegedűs Ágnes közjegyző jogkörében eljáró dr. Kaibás Anna Edit közjegyzőjelölt (a továbbiakban: közjegyző) a Salgótarján településen,
2023. július 9. napján meghalt néhai
Puporka Elekné, születési neve: Bangó Katalin
(született: Szirák, 1958. június 18., anyja születési neve: Baranyi Jolán)
volt 3044 Szirák, Dózsa György út 8. szám alatti lakos örökhagyó hagyatéki eljárásában - tekintettel arra, hogy arra vonatkozó adat merült fel, hogy más törvényes örökös hiányában a Magyar Állam örököl - az alábbi HIRDETMÉNYT bocsátja ki.

A hirdetmény közzétételének napja: 2024. április 30.

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) a 3060 Pásztó 1973/38 hrsz. alatti ingatlan Központi címregiszterben történő címképzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3065 Pásztó 3657/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Alkotmány út 3.
A fentiekben megjelölt ingatlan Központi címregiszterben történő bejegyzésének ügyintézése folyamatban van.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

Feliratkozás a következőre: Hirdetmények