Pályázati felhívás

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos. A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

HÓELTAKARÍTÁSI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy az ingatlanjuk előtti közterületi járdák síkosságmentesítése, a hó eltakarítása, a járda tisztántartása Önöknek, mint az ingatlan tulajdonosának/használójának a feladata. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról, a települési hulladékok kezeléséről szóló 15/2011. (VI. 30.) rendelet 8. § (2) b) pontja szerint:
„8. § (2) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni:”
„b) Az ingatlannal határos közterületen található járda gondozásáról, tisztántartásáról, szemét és gyommentesítéséről, a hó eltakarításáról és a síkosság mentesítéséről.”

Kérjük Önöket, hogy a fenti rendelkezésnek folyamatosan tegyenek eleget!

Jelen téli időjárási helyzetben a járdák síkosságmentesítése és a hó eltakarítása nagyon fontos, hiszen a nem megfelelően elvégzett síkosságmentesítés miatt bekövetkező balesetek az ingatlantulajdonos/ingatlanhasználó felelősségi körébe tartoznak.

Tájékoztatom, hogy a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálatok elvégzése folyamatosan ellenőrzésre kerülnek a Pásztói Polgármesteri Hivatal munkatársai által.

Dr. Szabó Bence
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS

TÁJÉKOZTATÁS
Pásztó Város településrendezési eszközeinek 3.sz. módosításáról

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, Civil- és Gazdálkodó szervezeteket, hogy Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítási anyagának tervezetét véleményezésre bocsátja.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani lehessen a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét, a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. §-ban előírt módon helyi partnerségi egyeztetést folytatunk le és 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§-a alapján elektronikus lakossági fórumot tartunk.

Értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy a módosítási dokumentáció kizárólag elektronikusan érhető el a www.paszto.hu oldalon.

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN AZ IGAZGATÁSI SZÜNET IDŐTARTAMA ALATT
(2023. december 19-től – 2023. december 29-ig)
AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL.

Ügyeleti elérhetőség az igazgatási szünet időtartama alatt: +36 30/962-31-92

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy A Pásztói Polgármesteri Hivatalban

2023. november 17-től pénteki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

ELÉRHETŐSÉG: e-mail: forum@paszto.hu

Tájékoztatás

Az ügyeleti alapellátást 2023. dec. 1-től Nógrád vármegyében is az OMSZ látja el.
Az egységes ügyeleti telefonszám: 1830

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 158 m2 nagyságú büfé helyiség bérbeadás útján történő hasznosításra

Pályázatot kiíró szerv: Pásztó Városi Önkormányzat
A pályázat kiírás meghirdetéséről hozott Képviselő-testületi határozat száma: 167/2023. (VIII. 24.)

A pályázatot 2023. november 30. 14:00 óráig lehet benyújtani Pásztói Polgármesteri Hivatal (3060 Pásztó, Kölcsey u. 35.) részére címezve ajánlott levélben postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban "Büfé bérlet" jelige feltüntetésével cégszerűen aláírva kérjük benyújtani.

Postai úton történő benyújtásnál a megadott határidőig a pályázatnak be kell érkeznie. Amennyiben a megadott határidőig érvényes ajánlat nem érkezik, a pályázati kiírás folyamatos marad, az új határidő a következő hónap utolsó munkanapja és ennek megfelelően kell eljárni, mindaddig, amíg a hónap utolsó munkanapjáig érvényes ajánlat nem érkezik.
A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevő nevét, címét.

A Pályázati felhívás letöltése

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Zöld város fejlesztések Hasznoson és Mátrakeresztesen
A szerződött támogatás összege:219.201.705 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-2.1.2-16-NG1-2018-00005

Feliratkozás a következőre: