ELÜGY-Tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Tájékoztatjuk, hogy az ASP E-önkormányzat portál 2021 januárjától a Microsoft Internet Explorer böngésző támogatását megszünteti. A támogatott böngészők köréről itt (https://ohp-20.asp.lgov.hu/technikaiajanlas) tájékozódhat.

Kérjük a fentiek figyelembevételét az elektronikus ügyintézés során!

Szíves megértését köszönjük.

Üdvözlettel,
ASP Központ


HIRDETMÉNY

ÉRTESÍTJÜK A TISZTELT ÜGYFELEKET, HOGY A KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IDEIGLENES VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK NYOMÁN 2021. ÁPRILIS 20-TÓL A KORLÁTOZÓ INTÉZKEDÉSEK HATÁLYBAN TARTÁSÁIG A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN AZ ÜGYFÉLFOGADÁS SZÜNETEL, DOLGOZÓINK OTTHONRÓL VÉGZIK HIVATALI MUNKÁJUKAT.

RENDKÍVÜLI ESETBEN HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 8-12 ÓRA KÖZÖTT TELEFONOS ÜGYELET MŰKÖDIK.
06-32-460-155/19-ES MELLÉK

AZ ANYAKÖNYVVEZETŐ ÜGYELETI RENDJE AZ ÜGYFÉLFOGADÓ IRODÁJÁBAN (PÁSZTÓ, NAGYMEZŐ U. 3.) KIHELYEZETT TÁJÉKOZTATÓ SZERINT ALAKUL.

KÉRJÜK KAPCSOLATTARTÁSRA, ÜGYINTÉZÉSRE AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMEKET HASZNÁLJÁK:
POLGÁRMESTERI HIVATALT, JEGYZŐT ÉRINTŐ ÜGYEKBEN: jegyzo@paszto.hu
POLGÁRMESTERT ÉRINTŐ ÜGYEKBEN: forum@paszto.hu

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Pásztó településen önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek nyilvántartási számai és megnevezései a következők:
1539 - Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei - havi rendszerezettségű
1942 - A lakosság utazási szokásai - 2021. április, július, október, 2022. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú

Az összeírási munkát a KSH megbízásából a Statek Kft. fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyi helyzetre tekintettel adatszolgáltatóiknak felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes adatgyűjtések esetében kérik, hogy a kérdőívek weben történő önkitöltési lehetőségét részesítsék előnyben.

HIRDETMÉNY

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással tájékoztatom, hogy elkészült a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN

című terv partnerségi egyeztetési tervanyaga. A terv elektronikusan ezen a címen érhető el.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló, 2020. évi LVIII. törvény 165. § a településfejlesztési koncepcióról, az integrált Településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletet alapján, a

PÁSZTÓ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
A 21 SZÁMÚ FŐÚT MELLETTI HIDEG-VÖLGYI VÍZFOLYÁS TERÜLETÉRE VONATKOZÓAN
című terv partnerségi egyeztetése, elektronikus úton történik.

ELEKTRONIKUS VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS a honlapon történő közzétételétől számított 15 napon belül tehető:
Időpontja: 2021. április 1. - április 16. között, elektronikus úton a forum@paszto.hu e-mail címre megküldve történhet.

Pásztó, 2021. április 1.

Farkas Attila
Polgármester

ÓVODAI BEIRATKOZÁS A 2021/2022- ES NEVELÉSI ÉVRE

Kedves Szülők!
A köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján azokat a kisgyermekeket, akik 2021. augusztus 31 -ig a 3. életévüket betöltik, be kell íratni a lakhelye ennek hiányában tartózkodási helye szerinti óvodába.
Az óvoda - a járványügyiszempontok figyelembevételével- beosztást készít a 2021/20222. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozólag.

A Pásztó Városi Óvoda és Bölcsőde beiratkozási rendje:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig
2021. április 28. 8 órától - 16 óráig
Bölcsődei beiratkozás időpontja:
2021. április 27. 8 órától - 18 óráig

Beiratkozás helye: "Százszorszép" óvoda, Pásztó, Madách utca 15.
A Bölcsődei beiratkozás helyszíne is ugyanez.

Felhívás a 2021/2022. tanévi általános iskolába történő beiratkozásra

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 15—16-án (csütörtök, péntek), 8.00 órától 18.00 óráig.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a beiratkozás a fenti időtartamon belül, az általános iskola által — a járványügyi szempontok figyelembevételével — készített beosztás szerinti időpontban történik.

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:A Pásztó Mátrakeresztesi művelődési ház energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:   38 696 646 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100
A projekt azonosító száma:TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00060

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatóságának NAV Pásztói Kirendeltsége 2021. március 8. napjától bizonytalan ideig ZÁRVA TART.

Az adózók személyes ügyintézését a Salgótarján, Kassai sor 10. szám alatti központi ügyfélszolgálat a hét minden munkanapján az alábbi nyitva tartással biztosítja:
hétfő: 8:30 – 18:00
kedd: 8:30 – 12:00
szerda: 8:30 – 18:00
csütörtök: 8:30 – 12:00
péntek: 8:30 – 11:30
Feliratkozás a következőre: