ELÜGY-Tájékoztató

A Pásztó Városi Önkormányzat az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján természetes és jogi személy ügyfelei számára az Önkormányzati Hivatali Portálon vagy az elektronikus űrlappal nem támogatottak ügyek esetén az e-Papír szolgáltatás segítségével lehetőséget biztosít az elektronikus ügyintézésre.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) alapján a gazdálkodó szervezetek számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés, elektronikus ügyintézésre kötelezettektől papír alapon nem áll módunkban ügyinditó dokumentumot befogadni.
Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezet* ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

Tájékoztatás

Településrész neve Elkülönített csomagolási hulladék (papír, műanyag, fém) gyűjtési napok
Pásztó 2020.10.29 2020.11.12 2020.11.26 2020.12.10 2020.12.24
Hasznos 2020.10.30 2020.11.13 2020.11.27 2020.12.11 2020.12.25
Mátrakeresztes 2020.10.30 2020.11.13 2020.11.27 2020.12.11 2020.12.25

Településrész neve Zöld hulladék gyűjtési napok
Pásztó 2020.10.23 2020.11.06 2020.11.20 2020.12.04
Hasznos 2020.10.23 2020.11.06 2020.11.20 2020.12.04
Mátrakeresztes 2020.10.23 2020.11.06 2020.11.20 2020.12.04

A pásztói hulladékudvar nyitvatartása:

Pásztói hulladékudvar, a régi állatvásártér területe mellett
Hétfőzárva
Keddzárva
Szerda07 – 13
Csütörtökzárva
Péntek07 – 13
Szombatpáratlan héten 07 – 13
Vasárnapzárva
Óvjuk környezetünket, figyeljünk településünk tisztaságára!

A Pásztói Gondozási Központ tájékoztatója

TISZTELT LÁTOGATÓK, HOZZÁTARTOZÓK!

Tekintettel a kialakult helyzetre szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek és Lakóinknak abban, hogy az izolációs szobában tartózkodó idős hozzátartozókról elegendő és szükséges információhoz jussanak, illetve, hogy kapcsolatot tarthassanak fenn egymással. Ennek érdekében intézményünk az izolációs szobában tartózkodó, ágyban fekvő időseink részére mobiltelefonos elérhetőséget biztosít.

Kérem, hogy kapcsolattartási szándékukat a 32/560-080-as telefonszámon jelezzék.

A leegyeztetett időpontban a 06-30-616-5026-os telefonszámon kezdeményezheti a hívást, mi pedig biztosítjuk a technikai feltételeit annak, hogy hozzátartozójával beszélhessen úgy, hogy az előírásoknak megfelelően lefertőtlenített mobilkészüléket az éppen az izolációs szobában tartózkodó gondozónő átadja idős hozzátartozójának.

Azon idős lakóink számára, akik bár az izolációs szobában vannak elhelyezve, de nem ágyban fekvők, továbbra is rendelkezésre áll a szobatelefon, melyen keresztül kapcsolatba tudnak velük lépni.

Köszönjük a megértésüket és az együttműködést!

Majorné Nagy Mónika sk.
intézményvezető

Aktuális pályázatok

AKTUÁLIS PÁLYÁZATOK
Pásztó Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

"A" típusú pályázati kiírás letöltése

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 5.

"B" típusú pályázati kiírás letöltése

NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:   125.000.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

A projekt tartalmának bemutatása.
Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2019. november hó 28. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-4.1.1-16-NG1 kódszámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című pályázati felhívásra TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 azonosító számon, "Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése" címen, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020. június hó 11. napján 125.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási szerződés 2020. augusztus hó 14. napján lépett hatályba.

Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza.

A fejlesztést indokolja, hogy az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg egyenetlen, nagyszámú a rossz állapotú, fejlesztést igénylő, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező orvosi rendelők, védőnői tanácsadók, iskola-egészségügyi rendelők száma, amely különösen a hátrányos helyzetű térségeket érinti.

Jelen projekt keretein belül Pásztó-Hasznos városrészt kiszolgáló egészségügyi alapellátás javítása, korszerűsítése valósul meg, a természetben 3060 Pásztó, Alkotmány út 226. szám alatt található ingatlan felújításával. Az épületben jelenleg működő háziorvosi-, gyermekorvosi- és védőnői rendelő helyiségei elavultak, nem felelnek meg a mai kor elvárásainak. A meglévő helyiségek minimális átszervezésével és az akadálymentesítésnek megfelelő kialakításával XXI. századi igényeknek megfelelő szintű ellátás és használat biztosítható. A projekt keretében az ingatlanban található szolgálati lakás felújítása is megvalósul.

A projektben tervezett egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvos technikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése, továbbá a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt alapfelszereltség biztosításához szükséges eszközök beszerzése is megvalósul.

A tervezett beruházás tartalmazza az épület tematikus burkának hőszigetelését, külső- és belső nyílászáróinak-, valamint tetőhéjazatának cseréjét, a fedélszék szükséges javítását, a régi kazánházi toldalék épület bontását, az épületgépészeti és épületvillamossági rendszerek cseréjét, korszerűsítését, a funkcionális alaprajzi elrendezés racionalizálását, a belső burkolatok cseréjét és az épület projektarányos akadálymentesítését.

HIRDETMÉNY

A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló Nemzeti Földügyi Központ az alábbiakról tájékoztatja a lakosságot.

Szervezetünk a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

A részletek a hirdetményre kattintva érhetőek el.

TÁJÉKOZTATÓ a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról

A Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának tájékoztatója a lakossági kutak vízjogi engedélyezési eljárásáról (2020. szeptember)

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján a kutak vízilétesítmények, amelyek megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez vízjogi engedély szükséges. A korábban engedély nélkül létesített, vagy engedély nélkül üzemelő kutakra egyaránt meg kell kérni az engedélyt. A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdése határozza meg azon kutak körét, amelyek engedélyezését a települési önkormányzat jegyzője végzi, egyéb esetben az eljáró hatóság a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság. A lakossági felhasználási célú kutak döntő többsége a jegyző engedélyezési hatáskörébe tartozik.

A Pásztói Gondozási Központ tájékoztatója

TISZTELT LÁTOGATÓK, HOZZÁTARTOZÓK!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Országos Tisztifőorvos 2020. szeptember hónap 7. napján a 42935-2/EÜIG számú határozatával látogatási és intézményelhagyási tilalmat rendelt el intézményünkben visszavonásig.

Az intézmény lakói az intézmény területét nem hagyhatják el, az intézmény teraszán és udvarán történő tartózkodás nem jelenti az intézmény elhagyását, ezért a teraszon és udvaron történő tartózkodás engedélyezett.

Új ellátott- mind a saját otthonából, mind egészségügyi intézményből - a felvételt megelőző 5 napon belüli, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett - SARS-CoV-2 teszt - negatív eredménye alapján felvehető.

Csomag továbbra is behozható, az alábbi formában:
- Kérjük, a csomagokat kívülről fertőtleníthető, eldobható, névvel, szobaszámmal ellátott táskákban adják le, amit fertőtlenítés után ellátottjaink még aznap megkapnak
- eldobható tárolódobozt kérünk használni
- a csomagot az intézmény bejáratánál vesszük át munkanapokon 10:00-15:00 óra, hétvégén 15:00-16:00 óra között.

Tekintettel a kialakult helyzetre szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek és Lakóinknak abban, hogy a látogatási tilalom alatt elegendő és szükséges információhoz jussanak, illetve a személyes találkozó helyett is kapcsolatot tarthassanak fenn egymással.

Kérem, hogy kapcsolattartási szándékukkal elsősorban a mentálhigiénés munkatársat keressék, munkanapokon 9:00 - 15:00 óra között ezzel is segítve és könnyítve az ápolást végzők terheit.

Mentálhigiénés munkatárs: Dávid Istvánné (Mariann)
Telefonszám: 06/32-560-080

Valamint az alábbi lehetőségekkel is állunk szíves rendelkezésükre munkanapokon
9:00 - 15:00 óra között

Írhat emailben üzenetet, levelet, melyet nagy betűkkel nyomtatva átadunk a címzettnek.
Azon lakóink számára, akik nem rendelkeznek telefonkészülékkel, vagy nem tudják azt használni telefonos beszélgetés lehetőségét is biztosítjuk.
Mivel nem tartózkodunk mindig telefonközelben, valamint munkakörünk nem erre a tevékenységre korlátozódik a telefonos beszélgetés időpontját egyeztetni kell.

Az egyeztetés telefonon és emailen lehetséges:
Tel.: 06/32-560-080
email: tgkpaszto@gmail.com
Lakóink egészségi állapotáról 06/32-560-080-as telefonszámon kaphatnak felvilágosítást.

Az egészségi állapotra vonatkozó tájékoztatást kizárólag az intézményvezető-ápoló és a szociális munkatárs adhat, munkanapokon 7:30 - 14:30 óra között

Intézményvezető-ápoló: Szűcs Katalin
Szociális munkatárs: Batári Diána
Tel.: 06/32-560-080


Lakóink általános állapotáról az alábbi telefonszámon 0-24 órában tudnak érdeklődni:
Tel.: 06/32-560-080

Köszönjük a megértésüket és az együttműködést!
Pásztó, 2020. szeptember 7.

Majorné Nagy Mónika sk.
intézményvezető

F E L H Í V Á S

TISZTELT PÁSZTÓI LAKOSOK, ADÓALANYOK!

Tájékoztatom az adóalanyokat, hogy Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2014. /V.30./ számú rendeletével az 1990. évi C. törvény alapján rendelkezik az építményadóról. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy az elkövetkezendő időben feltárásra kerülnek a közigazgatási területen található épületek, építmények, egyben ellenőrzésre kerül a lakosság önkéntes jogkövető bevallási kötelezettségének teljesítése. Az ellenőrzött időszak az adóévet (2020) megelőző öt évet öleli fel.
A fentiekre való tekintettel felhívom a lakosság figyelmét, hogy az építményadó bevallási kötelezettségeik teljesítésére, valamint a bevallott adó megfizetésére, mulasztási bírság mentesen 2020. október 31-ig van lehetőségük.
Bevallási kötelezettséget üzlet, bolt, iroda, szállásépület, műhely, üzem, garázs, gazdasági épület, üdülő vonatkozásában kell teljesíteni.

A bevallás, elmulasztása estén az adóhatóság a természetes személy adózót 200.000 Ft, a nem természetes személy adózót 500.000,- Ft mulasztási bírsággal sújtja. A kiszabott bírság nem mérsékelhető.

Azon adóalanyok, akik építményadó bevallási kötelezettségüket teljesítették, jelen értesítésemet kérem tárgytalannak tekinteni.
Bővebb információ a Polgármesteri hivatal 25/A irodájában, illetve telefonon a 32/460-155/76, 70, 68 melléken kérhető.

Pásztó, 2020.09.01.

Dr. Sándor Balázs
jegyző

Feliratkozás a következőre: