Pályázati felhívás

Tisztelt Érdeklődő!

Pásztó Városi Önkormányzat (székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35; adószám: 15735313-2-12) többfordulós, nyilvános pályázatot hirdet az újonnan létrehozott „Pásztó északi ipari terület” önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok (zöldmezős ipari területek), határozott időre szóló bérleti szerződés útján történő hasznosítására.

Pályázatát a pályázati felhívásban leírtaknak megfelelően tudja benyújtani! Az eredeti pályázati felhívás módosult, mely 2023. március 1-jétől hatályos.
A továbbiakban a pályázók ezt az adatlapot és felhívást használják.

- Pályázati felhívás (1. számú módosítás)
- Pályázati adatlap (1. számú módosítás)

H I R D E T M É N Y a bírósági ülnökök jelöléséről

H I R D E T M É N Y
a bírósági ülnökök jelöléséről

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) az ülnökjelölés és választás szabályairól, melynek alapján:

- a bíróság illetékességi területén lakóhellyel, választójoggal rendelkező magyar állampolgárok
- a helyi önkormányzatok képviselő-testületei
- és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik a bíróságok ülnökeit.

A jelölés szólhat:
- a Pásztói Járásbíróságra,
- a Balassagyarmati Törvényszékre,
- a Salgótarjáni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökként.

HIRDETMÉNY ingatlanok címregiszterbe történő bejegyzéséről

Pásztó Városi Önkormányzat Jegyzője (továbbiakban: Címképzésért felelős szerv) az alábbi ingatlanok Központi címregiszterbe történő bejegyzésére irányuló eljárásában a központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet), valamint Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 17/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján megállapította, hogy a

3060 Pásztó 1409/1 hrsz-ú ingatlan címe: 3060 Pásztó, Csap utca 1/A.
Az ingatlan és annak címe 2023. február 14. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre kerültek.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

3065 Pásztó 3389 hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Dobó utca 15.
3065 Pásztó 3389/A hrsz-ú ingatlan címe: 3065 Pásztó, Dobó utca. 15. A épület
Az ingatlanok és annak címei 2023. február 16. napján a Központi címregiszterbe bejegyzésre kerültek.
Tovább a HIRDETMÉNY letöltéséhez

Feliratkozás a következőre: