Közbeszerzés

KÖZBESZERZÉS

AKTUÁLIS KÖZBESZERZÉSI FELHÍVÁSOK, ÉRTESÍTŐK


KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT - 2017
A Képviselő-testület 26/2017. (II. 13.) sz. határozata

Pásztó Városi Önkormányzat és Intézményei BESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI FELHÍVÁSOK ÉVENKÉNT
Közbeszerzési eljárások eredményei
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
Új konténerszállító tehergépkocsi beszerzése felépítménnyel és 4 db nyitott konténerrel
A Közbeszerzési Hatóság - Közbeszerzési Döntőbizottság HATÁROZATA
a Kövicses patak hasznosi mederrendezése tárgyú közbeszerzési eljárás ellen benyújtott jogorvoslati kérelemre
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
Kövicses patak hasznosi mederrendezése
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
Földgáz energia beszerzése
Összegzés az ajánlatok elbírálásáról
Villamos energia beszerzés
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Folyószámlahitel beszerzés - 2010
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Pásztó Óvoda fűtéskorszerűsítés kivitelezési munkái (Hrsz: 1973/14)
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Pásztó, öt utca burkolat felújítása
Képviselő-testületi határozatok
36/2009. (II.2) sz. határozat
TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztésére kiírt pályázat keretében a TIOP 2.1.3.-07/1-2008-0005 azonosító jelű "SANSZ 2" Pásztó a betegekért című pályázati projekt tenderterv készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról
364/2008. (XI.28) sz. határozat
TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátást kiváltó járóbeteg szakrendelő fejlesztésére kiírt pályázat keretében a TIOP 2.1.3.-07/1-2008-0005 azonosító jelű "SANSZ 2" Pásztó a betegekért című pályázati projekt támogatására megkötött szerződés megvalósítása
356/2008. (XI.28) sz. határozat
20.000 eFt összegű, öt éves lejáratú szabad felhasználású, 35.000 eFt MFB finanszírozású fejlesztési hitel felvételére lefolytatott kétfordulós nyílt tárgyalásos eljárás eredménye
339/2008. (XI.11) sz. határozat
Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a TIOP 2.1.3 pályázat nyertes szerződése alapján a közreműködő szervezetekre kiírandó és lebonyolítandó eljárások menetét
«« A közbeszerzési eljárások során kötött szerződések megtekintése »»


Az Önkormányzat 2015. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2014. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2014. éves statisztikai összegezés (Önkormányzat)
2014. éves statisztikai összegezés (Polgármesteri Hivatal)
Az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2013. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2013. éves statisztikai összegezés
Az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2012. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2012. éves statisztikai összegezés
Az éves közbeszerzésekről a klasszikus ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2011. éves közbeszerzési terve
A Polgármesteri Hivatal 2011. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

Az Önkormányzat 2010. éves közbeszerzési terve
A Polgármesteri Hivatal 2010. éves közbeszerzési terve
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

2009. éves közbeszerzési terv
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2009. éves statisztikai összegezés (1)
A 2009. évi közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2009. éves statisztikai összegezés (2)
A 2009. évi közbeszerzésekről a Kbt. IV. és VI. fejezete szerinti ajánlatkérők vonatkozásában

2008. éves közbeszerzési terv
az éves árubeszerzésekről/építési beruházásokról/szolgáltatásokról
a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában
2008. éves statisztikai összegezés
A 2008. évi közbeszerzésekről a Kbt. IV., VI. fejezete, valamint negyedik része szerinti ajánlatkérők vonatkozásában