Kamatmentes Mikrohitel

A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1994. október 1-től segíti a Kis- és közép vállalkozások (KKV-k) tervezett fejlesztéseit. A szakmai tanácsadás mellett az Országos Mikrohitel Program keretében kedvező kamatozású (THM: 3,9%) forrást biztosít egyedülálló módon forgóeszközre és használt gép, berendezés, eszköz vásárlására is.

A pásztói vállalkozások az elmúlt évtizedekben kiemelkedő nagyságú fejlesztési forrást hasz-náltak fel, melynek eredményeképpen mára számos családi vállalkozás működik, és több tucat munkahely teremtésével és megtartásával segítik a város gazdasági életét. Pásztó Városi Ön-kormányzat 2017. június 12-én együttműködési megállapodást írt alá a Nógrád Megyei Regi-onális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal a városban tevékenykedő mikro-, kis- és közép-vállalkozások működésének segítése, fejlődésének előmozdítása és támogatása céljából.


Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete két alkalommal tárgyalta meg a 3,9%-os nagyságú hitelkamat átvállalására és a támogatandó vállalkozások kiválasztására vonatkozó szem-pontrendszer javaslatát. Ennek eredménye, hogy az alapítvány által biztosított 100 millió Ft hitelkeret után az első évben 3,9 millió Ft, majd évenként, maximum 4 évig a hitel utáni 3,9%-os kamatot az Önkormányzat biztosítja.

Ennek előfeltétele, hogy az Önkormányzathoz kérelemmel forduló vállalkozás feleljen meg az elfogadott szempontrendszernek, és az alapítvánnyal kötött hitelszerződését maradéktalanul teljesítse.

Eredményes munkát és további sikereket kíván minden vállalkozónak.

Pásztó, 2017. augusztus 7.

Pásztó Városi Önkormányzat


Tájékoztató anyagok:

MIKROHITEL PROGRAM
A kamattámogatási kérelem tartalmi követelményei
Mikrohitel kamattámogatási igény jogosultságának szempontrendszere
Mikrohitel kérelem benyújtási fordulóinak határideje
A hitelkérelemmel és a kamattámogatással kapcsolatos elérhetőségek
Képviselő-testületi határozatok