Nyertes projektjeink

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Varázsvölgy Pásztón
A szerződött támogatás összege:642 577 236 forint
A támogatás mértéke (%-ban):100

A projekt tartalmának bemutatása:
Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2016. május hó 4. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-1.2.1-15-NG1 kódszámú, "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" című pályázati felhívásra TOP-1.2.1-15-NG1-2016-00018 azonosító számon, "Varázsvölgy Pásztón" címen, melyet az Irányító Hatóság 2017. április hó 28. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett – 498.124.480 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített. A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés 2017. június hó 16. napján lépett hatályba.

A projekt megvalósítása során, a kivitelezési munkák megkezdése előtt az örökségvédelmi előírásoknak megfelelően régészeti feltárásokat kellett lefolytatni. A régészeti munkálatok során sikerült dokumentálni a malom 19–20. századi átépítésének a nyomait, két nagyobb keresztirányú (észak-déli, valamint kelet-nyugati) kutatószelvénnyel a török kori épület alapfalait is, valamint további objektumokat sikerült feltárni a 16–17. század időszakából is.

A régészeti feltárás során olyan maradványok, leletek kerültek elő, melyek bemutatását az Örökségvédelem, Régészeti hatóság előzetes egyeztetés szerint kért kivitelezni. A kivitelezéssel kapcsolatban a Hatóság a műszaki tartalom további módosítását is előírta, mely változtatások jelentősen megnövelték a kivitelezés költségeit. Ebből kifolyólag Pásztó Városi Önkormányzat többlettámogatási kérelmet nyújtott be az Irányító Hatóság részére, melyről szóló döntést követően, 2020. november hó 24. napján lépett hatályba a többlettámogatási kérelemre vonatkozó Támogatási szerződésmódosítás, mely alapján, a projekt összköltsége 498.124.480 Ft-ról 642.577.236 Ft-ra emelkedett.

A tervezett turisztikai attrakció a város meglévő épített és szellemi örökség értékeire épít, amelyek fejlesztésével látogatóbarát, élményelemekkel bővített attrakció kerül létrehozásra.

A tervezett komplexum a Pásztói Múzeum, a Csohány Galéria és az Oskolamester Háza közvetlen közelében található, így szervesen integrálódik a város kulturális örökségeit bemutató, meglévő struktúrába. A komplexum egész évben alkalmas látogatók fogadására.

A programnak része a középkori malom (ún. Szalay malom) műemléki állagmegóvása, bemutathatóvá tétele, a műemlék közvetlen közelében szabadtéri színpad, nyílt közösségi tér létrehozása, a Kossuth utcában álló Rajeczky ház felújítása, kávézó kialakítása. A turisztikai attrakció látogatóinak fogadására a Szent Imre téren parkoló létesült.

A projekt sikeres megvalósításához Pásztó Városi Önkormányzat 2020. évben további 25.823.537 Ft saját forrást biztosított.

A projekt várható fizikai befejezése: 2023.09.30.

A projekt keretében létrehozott turisztikai attrakció programkínálataiból, rendezvényeiről további információ található: https://vvolgy.hu