Főszerkesztő küldte be 2018, június 10 - 15:46 időpontban
A településrendezési eszközök módosításának tájékoztatása

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot és az érintett Partnereket, hogy Pásztó Városi Önkormányzat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján településrendezési eszközeinek (Településfejlesztési koncepció, Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv) felülvizsgálatát és módosítását végzi.

A tárgyi dokumentumok elkészítéséhez adat- és információgyűjtési, valamint véleményformálási céllal, a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében az Önkormányzat

lakossági fórumot
tart a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 14/2017. (VII.14.) Önkormányzati rendelet szerint, melyre tisztelettel meghívom az érdeklődőket.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal II. emeleti tanácskozó terme Pásztó, Kölcsey utca 35.
Időpont: 2018. június 12. (kedd) 16,30 óra

A fórum keretében a módosuló rendezési tervvel kapcsolatosan kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat tehetnek fel szóban, illetve – a fórumot követő 15 napon belül – írásban a Pásztói Városi Önkormányzat posta címére (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35.) vagy elektronikusan a forum@paszto.hu címre eljuttatva.

A lakossági fórum témáját jelentő tervdokumentumok előzetesen megtekinthetők a város honlapján, vagy papír alapon a Polgármesteri Hivatal I. emelet 22. irodájában.

Az Önkormányzat minden érdeklődőt vár a rendezvényre.

Pásztó, 2018. május 29.

Dömsödi Gábor
polgármester


A településrendezési eszközök szakmai anyaga letölthető: ITT (160 MB)