NYERTES PROJEKTJEINK

Terület és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A kedvezményezett neve:Pásztó Városi Önkormányzat
A projekt címe:Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése
A szerződött támogatás összege:   125.000.000 forint
A projekt azonosító száma:TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001

A projekt tartalmának bemutatása.
Pásztó Városi Önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 2019. november hó 28. napján Támogatási Kérelmet nyújtott be a TOP-4.1.1-16-NG1 kódszámú, "Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése" című pályázati felhívásra TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00001 azonosító számon, "Pásztó-Hasznos háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése" címen, melyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság vezetője 2020. június hó 11. napján - 100%-os támogatási intenzitás mellett - 125.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A tárgyi projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási szerződés 2020. augusztus hó 14. napján lépett hatályba.

Az egészségügyi alapellátási rendszer infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza.

A fejlesztést indokolja, hogy az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg egyenetlen, nagyszámú a rossz állapotú, fejlesztést igénylő, illetve hiányos vagy elavult eszközökkel rendelkező orvosi rendelők, védőnői tanácsadók, iskola-egészségügyi rendelők száma, amely különösen a hátrányos helyzetű térségeket érinti.

Jelen projekt keretein belül a Pásztó-Hasznos városrészt kiszolgáló egészségügyi alapellátás javítása, korszerűsítése valósult meg, a 3060 Pásztó, Alkotmány út 226. szám alatt található ingatlan felújításával. Az épületben eredetileg működő háziorvosi-, gyermekorvosi- és védőnői rendelő helyiségei rendkívül elavultak voltak, nem feleltek meg a mai kor elvárásainak. A projekt megvalósításával a meglévő helyiségek átszervezésével és az akadálymentesítési szempontoknak megfelelő kialakításával XXI. századi igényeknek megfelelő szintű ellátás és használat biztosítható. A projekt keretében az ingatlanban található szolgálati lakás felújítása is megvalósult.

Az európai uniós támogatás segítségével az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódóan az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfeltételeknek megfelelő orvostechnikai műszer, gép, eszköz, berendezések beszerzése, továbbá a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendeletben foglalt alapfelszereltség biztosításához szükséges eszközök beszerzése is megvalósult.

A beruházás során az épület tematikus burkának hőszigetelése, külső- és belső nyílászáróinak,- valamint tetőhéjazatának cseréje, a fedélszék szükséges javítása, a régi kazánházi toldalék épület bontása, az épületgépészeti- és épületvillamossági rendszerek cseréje, korszerűsítése, a funkcionális alaprajzi elrendezés racionalizálása, a belső burkolatok cseréje és az épület projektarányos akadálymentesítése történt meg.

A projekt fizikai befejezése: 2023.03.31.