A képviselő-testület bizottságai és tagjainak névsora

A képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak névsora

Ügyrendi Bizottság
Elnök:Dr. Becsó Károly Csaba
Képviselő tag:Dr. Halász István
Nem képviselő tag:Benus László

Intézményirányítási és Szociális Bizottság
Elnök:Barna Tibor Józsefné
Képviselő tagok:Volek György
Édes Attila
Nem képviselő tagok:Brunda Tiborné
Oláhné Csákvári Gabriella

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök:Dr. Halász István
Képviselő tagok:Volek György
Plecskó Péter
Káposzta Csaba
Nem képviselő tagok:Illés Rudolf
Molnár István
Molnár Sándor

Tanácsnokok
Káposzta CsabaCivil és Sport Kapcsolatok Tanácsnoka
Plecskó PéterGazdasági Kapcsolatok Tanácsnoka